Aanwerving

 

Wil jij voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking werken? Voor meer informatie over ervaring opdoen in ontwikkelingssamenwerking, klik hier.

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking biedt functies aan op het hoofdbestuur in Brussel of op de posten in het buitenland. Alle aanwervingen gebeuren via Selor: www.selor.be/nl.

Voor een overzicht van de vacatures binnen de FOD, klik hier.

Het is ook mogelijk om te werken voor een van de partners van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Voor meer informatie, klik hier.

Voor bijkomende informatie over stages op het hoofdbestuur of in het buitenland, klik hier.