Inleiding

 

In het kader van de modernisering van de federale overheid werd in 2002 de Directie- generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) geïntegreerd in de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De FOD kreeg uitdrukkelijk de opdracht om de ontwikkelingssamenwerking te organiseren en uit te werken in overeenstemming met het wettelijke en reglementaire kader.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft duurzame menselijke ontwikkeling als hoofddoel. Dat dient ze door middel van armoedebestrijding te bereiken, in partnerschap en met inachtneming van criteria voor ontwikkelingsrelevantie. Daarnaast dient ze de betrokkenheid van de Belgische publieke opinie bij de Noord-Zuid solidariteit en het ontwikkelingsbeleid te stimuleren en te versterken.

DGD ontwikkelt een gemeenschappelijke visie inzake ontwikkelingssamenwerking via een dialoog met alle overheidsinstellingen die een impact hebben op het ontwikkelingsbeleid, met de ontwikkelingsactoren die betrokken zijn bij de Belgische ontwikkelingssamenwerking en met de Europese en internationale instellingen. DGD vertaalt deze visie naar strategische en operationele prioriteiten voor het hoofdbestuur en het terrein.