Strategisch Comité

 
Missie

Het strategisch comité van DGD is belast met het bevorderen van de interne coherentie van het Belgisch ontwikkelingsbeleid en met de institutionele dialoog met de verschillende partners van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het ontwikkelt en formaliseert beleidsvoorstellen aan de minister bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking. Het strategisch comité initieert en valideert specifieke projecten met een strategisch karakter die een invloed hebben op het Belgische en internationale ontwikkelingsbeleid.

 
Samenstelling

Het strategisch comité van DGD bestaat uit de directeur-generaal, de adjunct van de directeur-generaal, de vier directeurs, de directeur van de beleidscel van de minister, de verantwoordelijke voor de begroting en het hoofd van de dienst ‘Communicatie en Verantwoording’.