Onze partnerschappen

 

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking wil haar doelstellingen realiseren via verschillende partnerschappen: met overheden van de ontwikkelingslanden en andere donoren aanwezig in de partnerlanden (gouvernementele samenwerking), met niet-gouvernementele actoren in België en in de partnerlanden (via ngo’s, universiteiten, organisaties uit het maatschappelijk middenveld) en met multilaterale organisaties.

Daarnaast financiert de Belgische samenwerking nog een aantal specifieke programma’s met verschillende partners (noodhulp, voedselhulp, Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid,…).

Ten slotte vormt ook sensibilisering en informatie een belangrijke opdracht. Een van de grote uitdagingen bestaat erin om deze verschillende kanalen, programma’s en initiatieven op elkaar af te stemmen.

DGD werkt samen met volgende partners:

Belastingvermindering voor giften in geld