Erkende actoren van de niet-gouvernementele samenwerking

 

Koffiebonen

Het doel van erkenning is die organisaties selecteren die de nodige garantie bieden op een verantwoorde en efficiënte besteding van de subsidies. De erkenningsvoorwaarden zijn vastgelegd in artikel 10 van de Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking en in artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 december 2005.

  • Opgericht zijn overeenkomstig de wet op de vzw's van 27 juni 1921 (aangevuld door een nieuwe wet van 2002) of een vennootschap zijn met een sociaal oogmerk, overeenkomstig de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935;
  • Ontwikkelingssamenwerking als belangrijkste maatschappelijk doel hebben en activiteiten uitvoeren overeenkomstig de doelstellingen van de Belgische samenwerking zoals vastgelegd in artikel 3 van de wet van 25 mei 1999;
  • Drie jaar nuttige en actuele ervaring kunnen voorleggen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking;
  • Een planmatige aanpak hebben die voortvloeit uit een meerjarenprogramma, dat tevens een financieel plan behelst;
  • Autonoom zijn;
  • De continuïteit van de werking van de organisatie kunnen verzekeren;
  • In de bestuursorganen een meerderheid van leden hebben met de Belgische nationaliteit;
  • Activiteiten uitvoeren overeenkomstig de doelstellingen van de Belgische internationale samenwerking, zoals bepaald in in artikel 3 van de wet, dat de hoofddoelstelling omschrijft als: "de duurzame menselijke ontwikkeling te realiseren door middel van armoedebestrijding, op basis van het concept ‘partnerschap’ en met inachtneming van de criteria voor ontwikkelingsrelevantie";
  • Een transparante boekhouding voeren.

 Lijst van erkende ANGS (PDF, 247.36 KB)
Koninklijk besluit van 11 september 2016

 

Archieven
Erkende ngo's in 2007