Migrantenverenigingen

 

De programma's "Migratie en ontwikkeling" beogen de duurzame menselijke ontwikkeling in het Zuiden te bevorderen door aan migranten en aan hun verenigingen de kans te geven een betekenisvolle bijdrage te leveren, zowel op het vlak van kennis als op het vlak van overdracht van materiële en financiële middelen.

Ten laste van deze basisallocatie worden programma’s betoelaagd die aan migranten en aan associaties van migranten de mogelijkheid bieden bij te dragen aan ontwikkeling en armoedebestrijding in hun streek van herkomst. De programma's benadrukken de opbouw van de beheers- en de institutionele capaciteit van de partnerorganisaties in het Zuiden die de dimensie "Migratie en ontwikkeling" in hun eigen programma's en projecten integreren.