"Programma"-erkenning van de ngo's

 

Krachtens het koninklijk besluit van 15 december 2005 werd de medefinanciering ter verbetering van de doeltreffendheid van de financieringsprocessen en de toekenning van subsidies aan de ngo's door DGD hervormd door middel van een versterking van de programmabenadering.

Artikel 5 van dit koninklijk besluit bepaalt dat er een “programma”-erkenning door de minister van Ontwikkelingssamenwerking wordt toegekend op grond van een onafhankelijk expertiserapport.

Een eerste capaciteitsanalyse van de ngo’s werd uitgevoerd naar aanleiding van een Europese offerteaanvraag door het bureau PriceWaterhouseCoopers op basis van 25 criteria die de volgende 4 domeinen bestrijken:

 • de financiële autonomie;
 • de transparantie van het financiële beheer en het voeren van een analytische boekhouding;
 • de capaciteit om de voorbereiding, de uitvoering en de follow-up van een geheel van samenwerkingsprojecten te verzekeren;
 • de doeltreffendheid van de acties op het terrein.

Voor meer informatie zie volgende documenten:

Bij het  ministerieel besluit van 14 april 2007 (PDF, 236.35 KB) heeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking de “programma”-erkenning toegekend aan 58 van de 76 ngo's die hun kandidatuur hadden gesteld. Het betreft de volgende ngo's:

 • 11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging
 • ACD-Liège - Agence de Coopération au Développement - Liège
 • ACTEC - Association for Cultural, Technical & Educational Cooperation
 • ALFA
 • AQUADEV
 • ATOL - Informatiebemiddeling en Kennisbeheer in Internationale Samenwerking
 • Autre Terre
 • AZG / MSF - Artsen Zonder Grenzen / Médecins Sans Frontières
 • AZV / MSV - Artsen Zonder Vakantie / Médecins sans vacances
 • BD - Broederlijk Delen
 • BW / TN - Bevrijde Wereld / Terre Nouvelle
 • CARAES - Caritate Aegrorum Servi
 • CARITAS - Caritas International
 • CDIBWA - Centre de Développement Intégré de Bwamanda - Belgique
 • CEMUBAC - Centre scientifique et médicale de l'ULB pour ses activités de coopération
 • CETRI - Centre Tricontinental
 • CNCD - Centre National de Coopération au Développement
 • CODEART - Coopération au Développement de l'Artisanat
 • COTA - Collectif d’Echanges pour la Technologie Appropriée
 • CRB - CF - Croix-Rouge de Belgique Communauté francophone - Activités internationales
 • DAM / FONDAM - Damiaanactie / Fondation Damien
 • DISOP - Dienst voor Internationale Samenwerking aan Ontwikkelingsprojecten
 • Djapo
 • DMOS / COMIDE - Dienst Missie en Ontwikkelingssamenwerking / Service de Coopération missionaire au Développement
 • DZG / VSF - Dierenartsen Zonder Grenzen / Vétérinaires Sans Frontières
 • Echos Communication
 • EF - Entraide et Fraternité
 • FCD - Solidarité Socialiste - Formation, Coopération et Développement
 • FdH - Frère des Hommes
 • FOS - Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking - Socialistische Solidariteit
 • Handicap International
 • Iles de Paix
 • IPIS - Internationale Vredesinformatiedienst
 • ITECO - Coopération Technique Internationale, centre de formation pour le développement
 • LouvDevF - Association de Louvain pour la Coopération au Développement
 • Max Havelaar België
 • Memisa België
 • Miel Maya Honing
 • Le Monde selon les femmes
 • Les Magasins du Monde Oxfam
 • Oxfam - Solidariteit
 • Oxfam WereldWinkels
 • PROTOS - Projectgroep voor Technische Ontwikkelingssamenwerking
 • Petits Pas
 • Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal
 • SLCD - Service Laïque de Coopération au Développement
 • SOLPROT - Solidarité Protestante
 • Sos Faim
 • SR / FR - Vereniging van de Belgische Rotary Clubs voor Ontwikkelingssamenwerking / Association des Rotary Clubs Belges pour la Coopération au Développement
 • Studio Globo
 • Steunfonds Derde Wereld / Fonds de Soutien au Tiers-Monde
 • TRIAS - Vereniging voor Technische Samenwerking
 • UCOS - Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
 • VIA / SCI - Vrijwillige internationale actie / Service civil international
 • VIC - Vlaams Internationaal Centrum
 • Vredeseilanden
 • VRIJOND / VOLENS - Vrijwilligers voor het Onderwijs / Volontaires de l’Enseignement
 • Wereldmediatheek
 • Wereldsolidariteit