Sociale en culturele hulp voor studenten uit ontwikkelingslanden

 

De hulp aan bursalen is onderverdeeld in:

1. De directe sociale hulp:

Deze hulp bestaat voornamelijk uit vergoedingen aan de echtgenoten en kinderen van de bursalen (installatiepremie, maandelijkse kleding- en vakantievergoedingen,...).

2. De indirecte sociaal-culturele hulp, samengesteld uit 2 luiken:

a) De toekenning van subsidies voor de werkingskosten van twaalf erkende onthaaltehuizen en vijf erkende clubs in België

De tehuizen zijn belast met het onthaal, de omkadering en de huisvesting van studenten en stagiairs tijdens hun opleiding in België. De clubs verzekeren de organisatie van sociaal-culturele activiteiten voor studenten en stagiairs evenals culturele uitwisseling met het Belgische publiek.

b) De sociale hulp aan andere bursalen

Deze betoelaging is bestemd voor studenten in financiële nood. Hiermee worden studenten uit ontwikkelingslanden bedoeld die in België konden studeren met een beurs (andere dan een DGD-beurs), maar waarvan de beurs werd stopgezet. Het bedrag van de toegekende steun moet hun toelaten hun studies te voltooien (een toelage kan slechts verkregen worden tijdens het laatste of voorlaatste jaar van hun studies).