Belgische wetenschappelijke instellingen

 

DGD financiert programma’s voor het versterken van de wetenschappelijke en technische capaciteit van wetenschappelijke instellingen in ontwikkelingslanden. Deze programma’s werden opgezet door 3 Belgische wetenschappelijke instellingen van wereldfaam:


Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)

De financiering van de driejarige samenwerkingsprogramma’s van het Instituut voor Tropische Geneeskunde is gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst die op 7 maart 2008 werd ondertekend.

Website van het ITG


Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)

Het samenwerkingsprotocol inzake de financiering van samenwerkingsprojecten die werden opgezet door het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika werd op 18 juni 2007 ondertekend.

De programma’s van het KMMA zullen onder andere:

  • bijdragen tot een betere kennis van Afrika
  • de wetenschappelijke kennis van wetenschappelijke partnerinstellingen in Midden-Afrika vergroten
  • de tweejaarlijkse uitreiking van de Prijs Digitalisering voor Ontwikkeling (D4D) organiseren

Website van het KMMA   
Prijs Digitalisering voor Ontwikkeling (D4D)


Het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België

De algemene samenwerkingsovereenkomst met het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België werd op 10 april 2003 ondertekend. Dit zijn de doelstellingen van de overeenkomst:

  • een betere kennis van biodiversiteit
  • de uitvoering van de Overeenkomst over de biologische diversiteit in de ontwikkelingslanden bijsturen
  • capaciteitsopbouw inzake taxonomie
  • de opwaardering van de archieven en collecties van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België afkomstig uit ontwikkelingslanden
  • sensibiliseringsacties in de partnerlanden
  • wetenschappelijke steun aan DGD op het gebied van biodiversiteit

Website van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België    
Website van het Belgisch Centrum voor de uitwisseling van informatie over biodiversiteit