Multilaterale actoren

 

Vier Malinese meisjes

Het Koninklijk Besluit van 12 juni 2012 legt de internationale partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking vast. Ten behoeve van deze organisaties wordt een vrijwillige bijdrage bestemd voor de gewone middelen (i.e. een regulier budget voor de financiering van alle activiteiten van de organisatie, zonder voorafgaande toewijzing aan een specifiek project of programma). Verder trekt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking ook middelen uit voor verplichte bijdragen aan andere agentschappen en fondsen (IFAD, GEF,…).

De 20 multilaterale partnerorganisaties kunnen rekenen op meerjarige, structurele bijdragen. Er wordt met hen in principe ook jaarlijks een beleidsdialoog gevoerd.

Ter informatie: organisaties die niet zijn opgenomen in deze lijst kunnen in bepaalde gevallen eventueel toch genieten van een Belgische financiering. Meestal zijn deze ad hoc-bijdragen afkomstig van specifieke begrotingsallocaties (zoals vredesopbouw of humanitaire hulp).

 Overzicht van de bijdragen aan de internationale organisaties 2010-2014 (PDF, 4.98 MB)


Europese Commissie


Agentschappen van de Verenigde Naties

The Bretton Woods Instellingen