Specifieke kwesties over mensenrechten

 

De bevordering en de bescherming van de rechten van de mens zijn voor België een prioritair aandachtspunt. De rechten van de mens zijn van wezenlijk belang voor de menselijke waardigheid van eenieder en ons land hecht veel belang aan het universele karakter van deze rechten. Via de Europese Unie, de internationale instellingen zoals de Verenigde Naties, de OVSE en de Raad van Europa maar ook op het terrein, via zijn netwerk van diplomatieke posten, ziet België erop toe dat de rechten van de mens overal ter wereld worden geëerbiedigd. Het Belgisch engagement inzake mensenrechten blijkt onder meer uit het Belgisch lidmaatschap van de VN Mensenrechtenraad (juni 2009-december 2012) en de Belgische kandidaatstelling voor een nieuw mandaat van 3 jaar (2016-2018). België is eveneens lid van de Commissie voor de Status van de Vrouw en van het ngo-comité van de Economische en Sociale Raad.