LGBTI

 

België beschikt over een vooruitstrevend wettelijk kader inzake de rechten voor LGBTI-personen en over een Interfederaal Actieplan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTI-personen. Op veel plaatsen in de wereld worden LGBTI-personen echter nog altijd geconfronteerd met ernstige vormen van discriminatie en vaak extreem geweld. België beschouwt het als onaanvaardbaar dat relaties tussen personen van hetzelfde geslacht nog als een strafbaar feit worden beschouwd in veel landen en in een aantal landen zelfs kan leiden tot de doodstraf. Doorgedreven aandacht om gelijke behandeling en bescherming voor alle LGBTI-personen te waarborgen blijft dan ook nodig.

Daarom zet België mee haar schouders onder de uitvoering van de EU richtsnoeren voor de bevordering en de bescherming van het genot van alle mensenrechten door LGBTI. België en de EU streven er met deze richtsnoeren naar alle mensenrechten van LGBTI te bevorderen en beschermen op basis van internationale rechtsnormen. Zij zetten zich in voor decriminalisering en bestrijding van discriminerende wetgeving en beleid, de bevordering van gelijkheid en non-discriminatie, de bestrijding van homofoob geweld en het bieden van steun en bescherming aan mensenrechtenverdedigers en activisten die ijveren voor dezelfde rechten voor LGBTI personen. Beiden zijn zich er daarbij terdege van bewust dat dit in heel wat delen van de wereld tot heikele discussies kan leiden en zullen rekening houden met de plaatselijke realiteit waarin mensenrechtenverdedigers hun strijd moeten voeren.

Als lid van de Mensenrechtenraad heeft België in 2011 de adoptie gesteund van een baanbrekende resolutie over mensenrechten, seksuele oriëntatie en genderidentiteit. In 2016 steunde België, opnieuw als lid van de Mensenrechtenraad, de creatie van het mandaat van de onafhankelijke expert voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Beide initiatieven werden fel gecontesteerd en blijven omstreden. België blijft het mandaat en het werk van deze onafhankelijke expert actief steunen, onder meer door deelname aan de interactieve dialogen met hem.

België is stichtend lid van het informele netwerk rond de organisatie van het IDAHOT+ Forum (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia). Dit in essentie Europese netwerk heeft tot doel het mainstreamen van de bescherming van de rechten van LGBTI-personen. Het brengt daarvoor jaarlijks experten inzake rechten van LGBTI-personen samen voor consultaties. In 2017 trad België als gastheer op voor het 5de IDAHOT Forum.

België is eveneens stichtend lid van de Equal Rights Coalition, een coalitie van 42 landen die zich inzet voor de bevordering van de rechten van LGBTI-personen.

Ook in het kader van de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, zet België zich actief in voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten van LGBTI.