Naar een mondiale en solidaire samenleving

 

De wereld moet streven naar een groter evenwicht tussen mens, economie en milieu. Dit is absoluut noodzakelijk voor de komende generaties.

Ons beleid is toegespitst op verschillende thema’s die met deze gigantische uitdaging gepaard gaan: duurzame ontwikkeling, klimaatverandering, biodiversiteit, algemene ontwikkelingsvraagstukken, grondstoffen, voedselzekerheid, asiel en migratie, energie, internationale samenwerking in de ruimtevaart en beheer van de internationale economie.

 

Leefmilieu

Beheer van de internationale economie

Energie

Grondstoffen

Asiel en migratie

Voedselzekerheid

Doeltreffendheid van de hulp