Asiel en Migratie

 

De FOD Buitenlandse Zaken beoogt de ontwikkeling, overzien en bepalen van richtsnoeren wat het beheer, de bevordering, de ontwikkeling en de coördinatie betreft van het Belgisch buitenlands beleid op het gebied van immigratie, strijd tegen mensenhandel en de link tussen migratie en ontwikkelingssamenwerking.

De FOD Buitenlandse Zaken bevordert een coherente benadering van de externe aspecten van immigratiebeleid en gaat na welke bijdrage het Belgische migratiebeleid kan leveren aan de stabilisering van zekere regio’s. Dit behelst een coherente aanpak in de diverse deeldomeinen van ons buitenlands beleid.

Asiel

Migratie

Migratie en ontwikkeling

EU-noodtrustfonds voor stabiliteit met het oog op de aanpak van de diepere oorzaken van irreguliere migratie en ontheemding in Afrika