Asiel en Migratie

 

De FOD Buitenlandse Zaken beoogt de ontwikkeling, overzien en bepalen van richtsnoeren wat het beheer, de bevordering, de ontwikkeling en de coördinatie betreft van het Belgisch buitenlands beleid op het gebied van immigratie, strijd tegen mensenhandel en de link tussen migratie en ontwikkelingssamenwerking.

De FOD Buitenlandse Zaken bevordert een coherente benadering van de externe aspecten van immigratiebeleid en gaat na welke bijdrage het Belgische migratiebeleid kan leveren aan de stabilisering van zekere regio’s. Dit behelst een coherente aanpak in de diverse deeldomeinen van ons buitenlands beleid.

Asiel

Migratie

Migratie en ontwikkeling

EU-noodtrustfonds voor stabiliteit met het oog op de aanpak van de diepere oorzaken van irreguliere migratie en ontheemding in Afrika

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.