Migratie en ontwikkeling

 

Het GFMD is een forum waarin systematisch en uitvoerig van gedachten kan worden gewisseld over internationale migratie en ontwikkeling.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de Speciale Vertegenwoordiger voor internationale migratie en ontwikkeling van de Verenigde Naties formuleerden het idee voor het GFMD naar aanleiding van de Dialoog op hoog niveau van de Verenigde Naties over internationale migratie en ontwikkeling in september 2006. Een groot aantal lidstaten wilde een informeel forum op vrijwillige basis dat wordt geleid door de regeringen. Daarnaast moet het op een open en transparante manier functioneren en niet gebonden zijn aan onderhandelde resultaten of normatieve besluiten.

De eerste bijeenkomst van het GFMD werd in juli 2007 georganiseerd door de Belgische regering. Het opzet was via een versterking van de dialogen en partnerschappen een dieper inzicht te verschaffen in de kansen en mogelijkheden die migratie voor ontwikkeling betekent, en omgekeerd. Daarnaast moest worden uitgemaakt welke praktische en actiegerichte middelen kunnen worden aangewend om deze kansen en mogelijkheden op nationaal, regionaal en wereldniveau in kaart te brengen en aan te wenden. De bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer 800 afgevaardigden uit meer dan 140 lidstaten van de Verenigde Naties.

België nam op actieve wijze deel aan de tweede bijeenkomst van het Forum in Manilla in oktober 2008. Het derde Forum vond in november 2009 in Athene plaats.

Voor meer informatie:


Financiering van projecten die migratie en ontwikkeling aan elkaar linken

Deze projecten die voornamelijk door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) worden voorgesteld en uitgevoerd, komen ten laste van het budget van de internationale ontwikkelingssamenwerking.

Voor meer informatie: