Beheer van de internationale economie

 

  • Door zich open te stellen voor handel en internationale kapitaalstromen worden economieën onderling afhankelijk. De inspanningen die tot nog toe werden gedaan om de internationale economie te beheren, dateren van voor de crisis van 2018 en de COVID-19-crisis waardoor als gevolg van de mondialisering alle landen werden en zijn getroffen. Onder druk van de crisis worden deze inspanningen voor economische integratie evenwel opgevoerd.
     
  • Het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbankgroep, de (regionale) Multilaterale Ontwikkelingsbanken, de Wereldhandelsorganisatie, de Bank voor Internationale Betalingen, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, het Comité voor Financiële Stabiliteit zijn de voornaamste gespecialiseerde instellingen die het meest direct betrokken zijn bij de inspanningen inzake het beheer van de internationale economie. Deze instellingen handelen binnen de grenzen van hun bevoegdheden overeenkomstig de eigen besluitvormingsprocedures.
     
  • De vereiste consensus tussen de Staten over de rol van al deze instellingen wordt vaak elders voorbereid, in het maatschappelijk middenveld of in andere internationale (Organisatie van de Verenigde Naties) of regionale instellingen. De vertegenwoordigers van de Staten komen ook op geregelde tijdstippen bijeen op officiële ad-hoc bijeenkomsten om overleg te plegen over een aantal economische en financiële vraagstukken van internationaal belang, de zogenoemde “G-bijeenkomsten”: de G7, de G8, voor de ontwikkelde landen, de G24 voor de opkomende landen en de ontwikkelingslanden, en de G20 bestaande uit maximaal 22 ontwikkelde landen, opkomende landen of ontwikkelingslanden.
     
  • Het opzet van de topbijeenkomsten van de G20 die tussen 2008 en 2011 plaatshadden, was gepaste maatregelen in kaart brengen en goedkeuren waarmee een herhaling van de financiële crisis van 2008 kon worden voorkomen, met name door middel van een beter aangepaste financiële regelgeving en een nauwlettender toezicht op de operatoren. Ook werd beslist dat de landen die daartoe de middelen hebben relancemaatregelen moeten nemen, dat de landen die daar nood aan hebben financiële steun moeten krijgen en dat de hulp aan de ontwikkelingslanden moet worden gehandhaafd. Het zal niet verbazen dat de volgende top van de G20 die in november 2020 in Riyad gepland is, zich zal buigen over maatregelen voor het herstel van de wereldeconomie na de COVID-19-crisis. Op verschillende voorbereidende vergaderingen is al een inschatting gemaakt van de wat het hoogst op de agenda moet staan zoals steun voor groene groei en het herstel van de internationale handel. Ook werd gewezen op het belang van de voortzetting van de internationale samenwerking met onder meer Afrika.


Financieel-economische instellingen