Cijfers

 

Afbeelding met cijfers
© Shutterstock

 

Allerlei cijfers die een onverwachte kant belichten van onze FOD.
 

Cijfer van april 2022: 49 internationale organisaties in België (20 april 2022)
Op dit moment zijn er 49 internationale gouvernementele organisaties in België gevestigd. Het Interministerieel Comité Zetelbeleid – onderdeel van de FOD Buitenlandse Zaken – onderhandelt de zetelakkoorden en zorgt dat de organisaties logistiek vlot kunnen functioneren.

Cijfer van maart 2022: 2170 CD-nummerplaten in 2021 (25 maart 2022)
Allicht heb je ze al zien rijden: auto’s met een CD-nummerplaat. Dat zijn auto’s van een medewerker van een buitenlandse diplomatieke missie in België. Maar wist je dat onze FOD verantwoordelijk is voor de uitgifte van die nummerplaten? In 2021 werden er 2170 van uitgereikt.

Cijfer van februari 2022: 12 adellijke titels in 2021 (18 februari 2022)
In 2021 werden 12 adellijke titels en 12 eretekens van hoge onderscheiding toegekend.

Cijfer van januari 2022: 11.360 contactformulieren in 2021 (14 januari 2022)
In 2021 kregen we 11.360 vragen binnen via ons contactformulier. In 2020 was dat uitzonderlijk meer dan het dubbele door de coronacrisis.

Cijfer van december 2021: 17 miljoen bezoekers van onze website in 2020 (9 december 2021)
In 2020 bekeken ruim 17 miljoen mensen meer dan 100 miljoen webpagina’s. In 2019 waren dat er slechts 2,7 miljoen voor een totaal aantal bezochte pagina’s van 10,6 miljoen. Een duidelijke impact van de coronapandemie. De trend blijft in stijgende lijn gaan.

Cijfer van november 2021: 61 buitenlandse journalisten geaccrediteerd in 2020 (17 november 2021)
In 2020 kregen 61 buitenlandse journalisten van een buitenlands persagentschap een accreditatie van onze FOD. Ter vergelijking: in 2019 – een coronavrij jaar – waren dat er 80.

Cijfer van oktober 2021: 8 verdragen ondertekend in 2020 (26 oktober 2021)
In 2020 ondertekende België 4 bilaterale en 4 multilaterale verdragen. De opvolging van de (formele) procedures rond verdragen behoort tot het takenpakket van de FOD Buitenlandse Zaken.

Cijfer van september 2021: 80.000 visumaanvragen en 63.000 visa in 2020 afgegeven (7 september 2021)
Door de coronacrisis kregen onze beroepsconsulaten in 2020 slechts 80.000 visumaanvragen voor kort en lang verblijf. Er werden ongeveer 63.000 visa afgegeven. De vergelijking met het coronavrije 2019 is frappant. Toen werden 289.644 visa aangevraagd, waarvan er 223.694 werden goedgekeurd.

Cijfer van juli 2021: 261 coördinatievergaderingen (12 juli 2021)
De directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie (DGE) van onze FOD coördineert het Belgische standpunt, zodat België met één stem kan spreken in Europese onderhandelingen. De DGE organiseert daartoe regelmatig vergaderingen met de vertegenwoordigers van de kabinetten en diensten bevoegd op federaal en deelstaatniveau, naargelang het onderwerp op de agenda een federale en/of een bevoegdheid van de deelstaten betreft.

Cijfer van juni 2021: 55 evaluaties uitgevoerd door de Dienst Bijzondere Evaluatie (18 juni 2021)
De Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DBE) draagt met 55 evaluaties (sinds 2005 tot nu) bij aan een effectievere en efficiëntere Belgische officiële ontwikkelingshulp. 

Cijfer van mei 2021: 1.195 bijstandsdossiers voor Belgen in het buitenland (25 mei 2021)
Onze FOD – meer bepaald de dienst ‘Bijstand aan Belgen in het Buitenland’ (C1.1) van de directie-generaal Consulaire Zaken (DGC) - verleent bijstand aan landgenoten wereldwijd. 

Cijfer van april 2021: 2100 bezoeken aan het Egmontpaleis (9 april 2021)
In 2019 ontving het Egmontpaleis 2100 bezoeken, waaronder 723 op hoog niveau.

Cijfer van maart 2021: 116 posten (16 maart 2021)
België beschikt over 116 ‘diplomatieke posten’ verspreid over de hele wereld, voornamelijk ambassades en consulaten. Het hoofdbestuur in Brussel stuurt het postennetwerk aan.