Cijfer van juli 2021: 261 coördinatievergaderingen


Gepubliceerd op 12 juli 2021
 

Cijfer van juli 2021: 261 coördinatievergaderingen
 

De directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie (DGE) van onze FOD coördineert het Belgische standpunt, zodat België met één stem kan spreken in Europese onderhandelingen. De DGE organiseert daartoe regelmatig vergaderingen met de vertegenwoordigers van de kabinetten en diensten bevoegd op federaal en deelstaatniveau, naargelang het onderwerp op de agenda een federale en/of een bevoegdheid van de deelstaten betreft.

In 2020 organiseerde de DGE 261 vergaderingen met gemiddeld 15 deelnemers (ongeveer 3.915 bezoekers). Naast de coördinatievergaderingen nam de DGE ook deel aan de voorbereiding van 21 dossiers voor bilaterale vergaderingen, zoals die van de eerste minister, de minister van Buitenlandse Zaken of koning Filip met andere landen of instanties. Deze laatste vonden plaats in samenwerking met de directie-generaal Bilaterale Zaken van onze FOD.
 

Meer weten?

Coördinatie van het Europees beleid en vertegenwoordiging van België