Samenwerking

 

Sustainable development goals
© UN / Cia Pak

 
Internationale samenwerking is meer dan ooit nodig: Verenigde Naties, Europese Unie, Wereldbank, niet-gouvernementele organisaties, Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s),…
 

EU: Erasmus+ kweekt Europees en wereldburgerschap (14 april 2022)
Geneviève Cochez, Erasmus+-coördinator aan de UGent, weet het als geen ander: Erasmus+ heeft de opleidingen aan de Europese universiteiten grondig verbeterd. Internationalisering is tegenwoordig onmisbaar.

EU-AU-top: twee unies, één visie (21 maart 2022)
De Europese en Afrikaanse Unie werkten in Brussel een hoopvol toekomstplan uit dat voorspoed en stabiliteit moet brengen op beide continenten. Wederzijds respect staat centraal in het vernieuwde partnerschap.

EU: meer democratie in de praktijk (21 februari 2022)
Leraar aardrijkskunde Rafik Kiouah vertelt over zijn deelname aan een Belgisch burgerpanel rond een democratischer EU, en dat in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa. ‘Ik sta nu nóg positiever tegenover de EU.’

De EU bundelt haar krachten voor externe actie (21 januari 2022)
De Europese Unie bundelt diverse financieringskanalen tot één enkel instrument: Global Europe. De vereenvoudiging zal de EU meer slagkracht geven om te bouwen aan een vreedzamere, stabielere en rechtvaardigere wereld.

EU: beter afvalbeheer beschermt Tanganyikameer (14 december 2021)
De EU wil het Tanganyikameer (Centraal-Afrika) helpen beschermen als bron van water, voedsel en inkomsten. Didier Cadelli, coördinator van het project voor Enabel, en Bahati Rhamadhani, afvalophaler, getuigen.

Carlo Di Antonio (Dour): een bibliotheek van de toekomst met steun van de EU (26 oktober 2021)
Met Europees geld bouwt burgemeester Carlo Di Antonio in Dour een bibliotheek van de toekomst, met inbegrip van een centrum voor telewerk. Het volledig passieve learning centre wordt ook een visitekaartje dat aantoont wat mogelijk is op vlak van energiezuinigheid.

H.M.K. Mathilde: ‘De SDG’s moeten bovenaan de mondiale agenda komen’ (28 septembre 2021)
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) vormen een routekaart naar een betere wereld in 2030. Er rest ons een kleine 10 jaar om de doelen te realiseren. Hoever staan we? We vroegen het aan Hare Majesteit de Koningin der Belgen, Pleitbezorgster voor de SDG’s van de Verenigde Naties.

Kunst & diplomatie, een hecht duo (24 september 2021)
Van Rubens tot Hergé, kunst is niet weg te denken uit onze maatschappij. Maar wist je dat ze ook een ongekend belang heeft binnen ons buitenlands beleid? Op het eerste gezicht lijken kunst en diplomatie twee verschillende werelden, maar eigenlijk staan ze nauw met elkaar in verbinding.

Wouter Torfs: ‘Dankzij de EU kan je vlotter zaken doen’ (13 september 2021)
Wouter Torfs - ceo van de gelijknamige keten van schoenwinkels – betaalt liever in euro’s dan in peseta’s. Hij is ook uiterst tevreden dat hij geen bureau meer nodig heeft om zijn douaneformaliteiten te regelen. Met dank aan de EU.

Niger, een land dat onze solidariteit broodnodig heeft (16 juli 2021)
Na 50 jaar ontwikkelingssamenwerking in Niger kan ons land mooie resultaten voorleggen. Maar de veiligheidssituatie dwingt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de krachten te bundelen met diplomatie en defensie.

Een netwerk van diplomaten en ambtenaren in het buitenland (2 juli 2021)
Wist je dat het Egmontinstituut in Brussel vormingen organiseert voor buitenlandse diplomaten en ambtenaren? Op die manier draagt het bij aan beter bestuur in het buitenland. Terzelfder tijd creëert het een belangrijk netwerk van contacten waar de FOD Buitenlandse Zaken dankbaar gebruik van maakt.

EU: biodiversiteit en klimaat, natuurlijke bondgenoten (24 juni 2021)
Dankzij het Europese netwerk Natura 2000 wordt 24% van het EU-territorium beschermd, terwijl menselijke activiteiten zoals land- en bosbouw er onder bepaalde voorwaarden toch kunnen doorgaan. Uitermate belangrijk, vindt Gwenn Dodeur, verantwoordelijke voor Natura 2000 bij het Waalse Natagriwal.

Brussel als internationale hoofdstad, een troef voor ons land (26 mei 2021)
Nog te weinig mensen beseffen dat Brussel een grote rol speelt op het internationale toneel. De uitstraling als internationale hoofdstad is nochtans van groot belang voor onze welvaart. We geven enkele cijfers mee.

De Europese Unie: wat hebben we eraan? (27 april 2021)
Op 9 mei 2021 lanceert de EU officieel een ‘conferentie over de toekomst van Europa’. Doel: de stem van de burger aanhoren om een veerkrachtiger Europa uit te bouwen. De ideale gelegenheid om op te lijsten wat de EU precies voor ons als burger betekent.

Waarom we de Benelux nodig hebben (25 januari 2021)
In 2021 is België voorzitter van de Benelux Unie. Wat doet de Benelux Unie voor ons land? En wat is haar meerwaarde ten opzichte van de Europese Unie?

Corps diplomatique: een fascinerende inkijk in de Belgische diplomatie (17 juli 2020)
Van 20 tot 25 juli 2020 zendt Canvas opnieuw Corps Diplomatique uit, met één extra uitzending over Mali. Journalist Bart Aerts volgt er Belgische topdiplomaten op sleutelposities in heel de wereld.