Samenwerking

 

Sustainable development goals
© UN / Cia Pak

 
Internationale samenwerking is meer dan ooit nodig: Verenigde Naties, Europese Unie, Wereldbank, niet-gouvernementele organisaties, Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s),…
 

Niger, een land dat onze solidariteit broodnodig heeft (16 juli 2021)
Na 50 jaar ontwikkelingssamenwerking in Niger kan ons land mooie resultaten voorleggen. Maar de veiligheidssituatie dwingt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de krachten te bundelen met diplomatie en defensie.

Een netwerk van diplomaten en ambtenaren in het buitenland (2 juli 2021)
Wist je dat het Egmontinstituut in Brussel vormingen organiseert voor buitenlandse diplomaten en ambtenaren? Op die manier draagt het bij aan beter bestuur in het buitenland. Terzelfder tijd creëert het een belangrijk netwerk van contacten waar de FOD Buitenlandse Zaken dankbaar gebruik van maakt.

EU: biodiversiteit en klimaat, natuurlijke bondgenoten (24 juni 2021)
Dankzij het Europese netwerk Natura 2000 wordt 24% van het EU-territorium beschermd, terwijl menselijke activiteiten zoals land- en bosbouw er onder bepaalde voorwaarden toch kunnen doorgaan. Uitermate belangrijk, vindt Gwenn Dodeur, verantwoordelijke voor Natura 2000 bij het Waalse Natagriwal.

Brussel als internationale hoofdstad, een troef voor ons land (26 mei 2021)
Nog te weinig mensen beseffen dat Brussel een grote rol speelt op het internationale toneel. De uitstraling als internationale hoofdstad is nochtans van groot belang voor onze welvaart. We geven enkele cijfers mee.

De Europese Unie: wat hebben we eraan? (27 april 2021)
Op 9 mei 2021 lanceert de EU officieel een ‘conferentie over de toekomst van Europa’. Doel: de stem van de burger aanhoren om een veerkrachtiger Europa uit te bouwen. De ideale gelegenheid om op te lijsten wat de EU precies voor ons als burger betekent.

Waarom we de Benelux nodig hebben (25 januari 2021)
In 2021 is België voorzitter van de Benelux Unie. Wat doet de Benelux Unie voor ons land? En wat is haar meerwaarde ten opzichte van de Europese Unie?

Corps diplomatique: een fascinerende inkijk in de Belgische diplomatie (17 juli 2020)
Van 20 tot 25 juli 2020 zendt Canvas opnieuw Corps Diplomatique uit, met één extra uitzending over Mali. Journalist Bart Aerts volgt er Belgische topdiplomaten op sleutelposities in heel de wereld.