Vrede & veiligheid

 

Vlaggen
© Belgian MFA

 
Vrede en veiligheid vormen een prioriteit van het Belgisch buitenlands beleid: vredesopbouw en internationale bemiddeling, VN-Veiligheidsraad, humanitaire hulp, migratie, goed bestuur…
 

Degelijk wapenbeheer in Tsjaad en Mauritanië (27 april 2021)
Een degelijke stockage van kleine wapens is essentieel om de veiligheid in Tsjaad en Mauritanië te versterken. België steunt 2 initiatieven van Mines Advisory Group.

België ijvert voor duurzame oplossing van conflict in Syrië (30 maart 2021)
De 5de Syrië-conferentie van de EU (29-30 maart 2021) wil fondsen inzamelen en een politieke uitweg stimuleren uit een nu al 10 jaar aanslepend gruwelijk conflict. België neemt actief deel en schenkt minstens 18 miljoen euro humanitaire hulp.

België in de Veiligheidsraad: hoe een klein land boven zijn gewicht kan boksen (11 maart 2021)
Het 6de lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad is nog maar pas afgelopen, of België bereidt zich al voor op een 7de mandaat in 2037-2038. In de 75 jaar dat de VN bestaan, timmerde ons land immers aan een solide reputatie als betrouwbare bruggenbouwer. En daar varen onze veiligheid en onze welvaart wel bij.

African Peace Facility: Afrikaanse oplossingen voor Afrikaanse problemen (19 november 2020)
Van 2004 tot 2019 heeft de Europese Unie (EU) via haar African Peace Facility (APF) 2,7 miljard euro geïnvesteerd in vrede in Afrika. En dat werpt zijn vruchten af.

Belgie zet in op veiligheid ten dienste van ontwikkeling (28 augustus 2020)
Ontwikkeling is niet mogelijk zonder veiligheid. Daarom engageert de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich ook in de veiligheidssector. Ze beschikt nu over een degelijke basis om deze soms delicate oefening uit te voeren.

Klimaat en veiligheid, een topprioriteit voor België (23 juni 2020)
De klimaatverstoring speelt onmiskenbaar een rol in tal van conflictsituaties. Daarom wil België dat de Verenigde Naties bij hun veiligheidsacties steeds rekening houden met de potentiële impact van een veranderend klimaat.

457.000 euro voor kwetsbare huishoudens in Haïti (4 maart 2020)
België heeft 457.000 euro vrijgemaakt voor de FAO om kwetsbare gezinnen in Haïti te helpen die door een ernstige droogte getroffen zijn.

België steunt strijd tegen sprinkhanen in Oost-Afrika (28 februari 2020)
België schenkt 462.000 euro aan de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) om snel in te grijpen bij een sprinkhanenplaag in Ethiopië. Ook het CERF onderneemt actie tegen sprinkhanen.

België blijft aandacht aan de Syrische crisis besteden (26 februari 2020)
Al jarenlang zet België zich in voor de veiligheid van de Syrische burgers en de beëindiging van het Syrische conflict. Als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad kan ons land extra gewicht in de schaal leggen.

Wanneer zijn diamanten echt conflictvrij? (14 februari 2020)
Dankzij het Kimberley-proces zou vandaag de meeste verhandelde ruwe diamant conflictvrij zijn. Toch kan het beter. België - diamantland bij uitstek - dringt erop aan dat de definitie van conflictdiamanten wordt verbreed om de organisatie slagvaardiger te maken.

Kinderen en gewapende conflicten: een prioriteit voor België (13 februari 2020)
Tijdens zijn tweejarige lidmaatschap (2019-2020) van de Veiligheidsraad zet België sterk in op ‘kinderen en gewapende conflicten’. Ook tijdens het voorzitterschap van de Veiligheidsraad (februari 2020) staat het thema centraal.