Vrede & veiligheid

 

Vlaggen
© Belgian MFA

 
Vrede en veiligheid vormen een prioriteit van het Belgisch buitenlands beleid: vredesopbouw en internationale bemiddeling, VN-Veiligheidsraad, humanitaire hulp, goed bestuur…
 

Een strategisch kompas voor een veilig Europa (10 mei 2022)
Op 21 maart 2022 keurden de EU-lidstaten een Strategisch Kompas goed dat de krijtlijnen uittekent voor een ambitieuzer Europa op vlak van defensie en veiligheid. België is tevreden met het resultaat.

Humanitaire hulp voor Oekraïne (25 maart 2022)
België schenkt via diverse instanties meer dan 9 miljoen euro aan humanitaire hulp aan het zwaar geteisterde Oekraïne.

Een strategie om België weerbaarder te maken (4 februari 2022)
België beschikt voortaan over een alomvattende ‘nationale veiligheidsstrategie’, een primeur. Dat moet ons land weerbaarder maken tegen de talrijke dreigingen die uitgaan van een instabielere wereld. 

België zet zich voluit in voor de Sahelregio (26 oktober 2021)
INTERVIEW - België wil zich sterker engageren in de Sahel, een regio die met talloze uitdagingen te kampen heeft. De recent aangestelde Speciale Gezant voor de Sahel Bart De Groof moet alles in goede banen leiden. We legden hem enkele vragen voor.

België op de bres voor een mijnenvrije wereld (16 september 2021)
België doet grote inspanningen om de gruwel van antipersoonsmijnen uit de wereld te helpen. Toch is een mijnenvrije wereld nog niet voor morgen. Innovaties zoals het gebruik van drones en getrainde ratten kunnen het proces bespoedigen.

Sterk engagement voor vreedzaam gebruik nucleaire knowhow (22 juli 2021)
Met een plenaire zitting in het Egmontpaleis (Brussel) in juni 2021 sloot België met succes zijn voorzitterschap af van de Nuclear Suppliers Group. Want ook in moeilijke coronatijden verdient de niet-verspreiding van kernwapens onze onverminderde aandacht.

Een recordjaar voor humanitaire hulp (15 juli 2021)
Elke dag staan humanitaire hulpverleners paraat om miljoenen mensen over de hele wereld te helpen. België op zijn beurt doet veel om de humanitaire hulp te steunen. Naar aanleiding van de internationale dag van de hulpverlener op 19 augustus bekijken we wat we precies doen en waarom.

De NAVO: cruciale alliantie voor onze veiligheid (26 mai 2021)
Op 14 juni 2021 komen de staatsleiders van de NAVO-landen fysiek bijeen in Brussel. Ook VS-president Biden zal aanwezig zijn. Wat is de rol van de NAVO op het huidige wereldtoneel? We hadden een gesprek met Pascal Heyman, Belgisch Permanent Vertegenwoordiger bij de NAVO.

Degelijk wapenbeheer in Tsjaad en Mauritanië (27 april 2021)
Een degelijke stockage van kleine wapens is essentieel om de veiligheid in Tsjaad en Mauritanië te versterken. België steunt 2 initiatieven van Mines Advisory Group.

België ijvert voor duurzame oplossing van conflict in Syrië (30 maart 2021)
De 5de Syrië-conferentie van de EU (29-30 maart 2021) wil fondsen inzamelen en een politieke uitweg stimuleren uit een nu al 10 jaar aanslepend gruwelijk conflict. België neemt actief deel en schenkt minstens 18 miljoen euro humanitaire hulp.

België in de Veiligheidsraad: hoe een klein land boven zijn gewicht kan boksen (11 maart 2021)
Het 6de lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad is nog maar pas afgelopen, of België bereidt zich al voor op een 7de mandaat in 2037-2038. In de 75 jaar dat de VN bestaan, timmerde ons land immers aan een solide reputatie als betrouwbare bruggenbouwer. En daar varen onze veiligheid en onze welvaart wel bij.

African Peace Facility: Afrikaanse oplossingen voor Afrikaanse problemen (19 november 2020)
Van 2004 tot 2019 heeft de Europese Unie (EU) via haar African Peace Facility (APF) 2,7 miljard euro geïnvesteerd in vrede in Afrika. En dat werpt zijn vruchten af.

Belgie zet in op veiligheid ten dienste van ontwikkeling (28 augustus 2020)
Ontwikkeling is niet mogelijk zonder veiligheid. Daarom engageert de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich ook in de veiligheidssector. Ze beschikt nu over een degelijke basis om deze soms delicate oefening uit te voeren.

Klimaat en veiligheid, een topprioriteit voor België (23 juni 2020)
De klimaatverstoring speelt onmiskenbaar een rol in tal van conflictsituaties. Daarom wil België dat de Verenigde Naties bij hun veiligheidsacties steeds rekening houden met de potentiële impact van een veranderend klimaat.

457.000 euro voor kwetsbare huishoudens in Haïti (4 maart 2020)
België heeft 457.000 euro vrijgemaakt voor de FAO om kwetsbare gezinnen in Haïti te helpen die door een ernstige droogte getroffen zijn.

België steunt strijd tegen sprinkhanen in Oost-Afrika (28 februari 2020)
België schenkt 462.000 euro aan de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) om snel in te grijpen bij een sprinkhanenplaag in Ethiopië. Ook het CERF onderneemt actie tegen sprinkhanen.

België blijft aandacht aan de Syrische crisis besteden (26 februari 2020)
Al jarenlang zet België zich in voor de veiligheid van de Syrische burgers en de beëindiging van het Syrische conflict. Als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad kan ons land extra gewicht in de schaal leggen.

Wanneer zijn diamanten echt conflictvrij? (14 februari 2020)
Dankzij het Kimberley-proces zou vandaag de meeste verhandelde ruwe diamant conflictvrij zijn. Toch kan het beter. België - diamantland bij uitstek - dringt erop aan dat de definitie van conflictdiamanten wordt verbreed om de organisatie slagvaardiger te maken.

Kinderen en gewapende conflicten: een prioriteit voor België (13 februari 2020)
Tijdens zijn tweejarige lidmaatschap (2019-2020) van de Veiligheidsraad zet België sterk in op ‘kinderen en gewapende conflicten’. Ook tijdens het voorzitterschap van de Veiligheidsraad (februari 2020) staat het thema centraal.

Achter de schermen van de Veiligheidsraad (17 december 2019)
België zit halverwege zijn tweejarige termijn als lid van de Veiligheidsraad van de VN. Wat doet ons land daar precies?

Ratten redden levens (22 november 2019)
APOPO(externe link) zet ratten in om landmijnen en tuberculose op te sporen. Een succesverhaal dat in België ontstond.

10 dingen die je nog niet wist over migratie (27 augustus 2019)
Migratie staat hoog op de agenda, maar er heerst nog veel onduidelijkheid. Kom hieronder meer te weten over dit belangrijke thema!

Veiliger ontmijnen met drones (1 juni 2019)
België investeerde via Handicap International 1,48 miljoen euro in Tsjaad om drones in te zetten bij ontmijning en lokaal personeel op te leiden.

Hoe gaat de internationale gemeenschap om met conflicten? (12 juni 2017)
In februari 2017 organiseerde België een congres op hoog niveau over bemiddeling. Belgisch expert Jonas Claes was één van de sprekers. Hij vertelde welke de methoden zijn om conflicten te voorkomen en aan een duurzame vrede te bouwen.

The Grand Bargain: voor meer efficiëntie binnen het humanitair systeem (1 augustus 2016)
Het voornaamste resultaat van de Wereldtop over Humanitaire hulp in Istanbul (mei 2016) was de “Grand Bargain”. Daarmee wil de internationale gemeenschap de humanitaire hulp efficiënter maken. Waarover gaat het precies?