Vrede & veiligheid

 

Vlaggen
© Belgian MFA

 
Vrede en veiligheid vormen een prioriteit van het Belgisch buitenlands beleid: vredesopbouw en internationale bemiddeling, VN-Veiligheidsraad, humanitaire hulp, migratie, goed bestuur…
 

Belgie zet in op veiligheid ten dienste van ontwikkeling (28 augustus 2020)
Ontwikkeling is niet mogelijk zonder veiligheid. Daarom engageert de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich ook in de veiligheidssector. Ze beschikt nu over een degelijke basis om deze soms delicate oefening uit te voeren.

Klimaat en veiligheid, een topprioriteit voor België (23 juni 2020)
De klimaatverstoring speelt onmiskenbaar een rol in tal van conflictsituaties. Daarom wil België dat de Verenigde Naties bij hun veiligheidsacties steeds rekening houden met de potentiële impact van een veranderend klimaat.

457.000 euro voor kwetsbare huishoudens in Haïti (4 maart 2020)
België heeft 457.000 euro vrijgemaakt voor de FAO om kwetsbare gezinnen in Haïti te helpen die door een ernstige droogte getroffen zijn.

België steunt strijd tegen sprinkhanen in Oost-Afrika (28 februari 2020)
België schenkt 462.000 euro aan de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) om snel in te grijpen bij een sprinkhanenplaag in Ethiopië. Ook het CERF onderneemt actie tegen sprinkhanen.

België blijft aandacht aan de Syrische crisis besteden (26 februari 2020)
Al jarenlang zet België zich in voor de veiligheid van de Syrische burgers en de beëindiging van het Syrische conflict. Als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad kan ons land extra gewicht in de schaal leggen.

Wanneer zijn diamanten echt conflictvrij? (14 februari 2020)
Dankzij het Kimberley-proces zou vandaag de meeste verhandelde ruwe diamant conflictvrij zijn. Toch kan het beter. België - diamantland bij uitstek - dringt erop aan dat de definitie van conflictdiamanten wordt verbreed om de organisatie slagvaardiger te maken.

Kinderen en gewapende conflicten: een prioriteit voor België (13 februari 2020)
Tijdens zijn tweejarige lidmaatschap (2019-2020) van de Veiligheidsraad zet België sterk in op ‘kinderen en gewapende conflicten’. Ook tijdens het voorzitterschap van de Veiligheidsraad (februari 2020) staat het thema centraal.