Vrede & veiligheid

 

Vlaggen
© Belgian MFA

 
Vrede en veiligheid vormen een prioriteit van het Belgisch buitenlands beleid: vredesopbouw en internationale bemiddeling, VN-Veiligheidsraad, humanitaire hulp, migratie, goed bestuur…
 

Klimaat en veiligheid, een topprioriteit voor België (23 juni 2020)
De klimaatverstoring speelt onmiskenbaar een rol in tal van conflictsituaties. Daarom wil België dat de Verenigde Naties bij hun veiligheidsacties steeds rekening houden met de potentiële impact van een veranderend klimaat.

457.000 euro voor kwetsbare huishoudens in Haïti (4 maart 2020)
België heeft 457.000 euro vrijgemaakt voor de FAO om kwetsbare gezinnen in Haïti te helpen die door een ernstige droogte getroffen zijn.

België steunt strijd tegen sprinkhanen in Oost-Afrika (28 februari 2020)
België schenkt 462.000 euro aan de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) om snel in te grijpen bij een sprinkhanenplaag in Ethiopië. Ook het CERF onderneemt actie tegen sprinkhanen.

België blijft aandacht aan de Syrische crisis besteden (26 februari 2020)
Al jarenlang zet België zich in voor de veiligheid van de Syrische burgers en de beëindiging van het Syrische conflict. Als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad kan ons land extra gewicht in de schaal leggen.

Wanneer zijn diamanten echt conflictvrij? (14 februari 2020)
Dankzij het Kimberley-proces zou vandaag de meeste verhandelde ruwe diamant conflictvrij zijn. Toch kan het beter. België - diamantland bij uitstek - dringt erop aan dat de definitie van conflictdiamanten wordt verbreed om de organisatie slagvaardiger te maken.

Kinderen en gewapende conflicten: een prioriteit voor België (13 februari 2020)
Tijdens zijn tweejarige lidmaatschap (2019-2020) van de Veiligheidsraad zet België sterk in op ‘kinderen en gewapende conflicten’. Ook tijdens het voorzitterschap van de Veiligheidsraad (februari 2020) staat het thema centraal.

 

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.