Sterk engagement voor vreedzaam gebruik nucleaire knowhow


Gepubliceerd op 22 juli 2021
 

voorzitter Werner Bauwens
Voorzitter Werner Bauwens spreekt de plenaire NSG-vergadering toe,
op de achtergrond minister Wilmès.
© Thomas Daems

 

Met een plenaire zitting in het Egmontpaleis (Brussel) in juni 2021 sloot België met succes zijn voorzitterschap af van de Nuclear Suppliers Group. Want ook in moeilijke coronatijden verdient de niet-verspreiding van kernwapens onze onverminderde aandacht.

De Nuclear Suppliers Group (NSG) is een groep van 48 landen die over nucleaire knowhow beschikken. Deze landen hanteren richtlijnen die moeten voorkomen dat deze knowhow gebruikt wordt voor kernwapens. Materialen, uitrusting en technologie mogen enkel uitgevoerd worden voor vreedzame doeleinden. De NSG-richtlijnen ondersteunen de diverse internationale, bindende verdragen rond “nucleaire non-proliferatie”.

NSG werd opgericht in 1975. Aanleiding was een nucleaire explosie die India had gerealiseerd met nucleaire goederen ingevoerd vanuit Canada en de VS. België werd lid in 1978. In 2020-2021 was ons land voor het eerst voorzitter, meteen in moeilijke coronatijden.

Toch kunnen we tevreden terugkijken op het voorzitterschap. Het hoofddoel werd alvast bereikt: de continuïteit en de vitaliteit van de NSG verzekeren. Ons land slaagde er ook in een afsluitende plenaire vergadering (24-25 juni) te organiseren met de fysieke vertegenwoordiging van 40 landen. De landen die niet aanwezig konden zijn omwille van covidbeperkingen werden via online sessies toch betrokken. De vergadering werd voorgezeten door Speciale Gezant Werner Bauwens, in aanwezigheid van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès.
 

vergaderzaal in het Egmontpaleis
Zicht op de vergaderzaal in het Egmontpaleis, terwijl minister Wilmès
de aanwezigen toespreekt.

© Thomas Daems

 

Noord-Korea en Iran

In de slottekst schaarden de deelnemende regeringen zich achter de volledige en onvoorwaardelijke uitvoering van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad die Noord-Korea aanmanen zijn kernwapenprogramma stop te zetten. Een NSG-land mag geen nucleair materiaal leveren aan Noord-Korea.

De NSG-landen ondersteunden eveneens de lopende diplomatieke inspanningen opdat de VS en Iran opnieuw hun verplichtingen nakomen, zoals vastgelegd in het nucleaire akkoord onder resolutie 2231 van de VN-Veiligheidsraad. Zo dient het Internationaal Atoomenergieagentschap weer toegang te krijgen tot het nucleaire programma van Iran.

De succesvolle plenaire vergadering kan beschouwd worden als een inspirerende, concrete bijdrage aan de Toetsingsconferentie van het “Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens”, die in 2022 zal plaatsvinden.

België blijft in elk geval sterk toegewijd aan de doelstellingen van de NSG. Een dergelijk forum versterkt de overtuiging van ons land dat internationale samenwerking en een multilaterale aanpak het beste antwoord bieden op mondiale uitdagingen.

België toonde opnieuw de kracht van onze diplomatie als consensusbouwer. In het komende jaar zal Polen het voorzitterschap van de NSG waarnemen.

 

Lees de slotverklaring.