Binnen internationale organisaties

 

Individuele regeringen hebben niet langer de volledige controle over alle vraagstukken in verband met vrede en veiligheid. Internationale samenwerking is een vereiste. Het Belgische buitenlandbeleid inzake vrede en veiligheid is dan ook stevig verankerd in een multinationale context via de Verenigde Naties (VN), de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Europese Unie (EU).