Verenigde Naties

 

De Verenigde Naties vervullen een beslissende rol bij de bevordering van de vrede en de veiligheid en bij het vestigen van een internationale rechtsorde. Het versterken van deze rol van de VN is een hoofddoel van het Belgisch buitenlands beleid en zal dat ook blijven.

De meest bekende bijdragen van de VN aan de vrijwaring van de vrede en de veiligheid zijn ongetwijfeld de vredeshandhavingsoperaties en de politieke missies. Even belangrijk zijn conflictpreventie, vredesopbouw en institutionele opbouw na een conflict. Deze taken vallen ook onder de bevoegdheid van de UN Peacebuilding Commission, waar België lid van is.

Conflictpreventie, vredeshandhaving en vredesopbouw zijn wezenlijke punten van het Belgisch buitenlands beleid, maar het zijn lang niet de enigen. De bevordering van de vrede en de veiligheid vereist velerlei en multidimensionele maatregelen op tal van gebieden zoals: de strijd tegen het terrorisme, het lot van kinderen bij een gewapend conflict en non-proliferatie en ontwapening. Wat dit gebied betreft, heeft België een bijzonder zichtbaar aandeel gehad in de onderhandelingen die uitmondden in het zogenoemde Verdrag van Ottawa inzake antipersoonsmijnen. België zal deze kwestie van nabij blijven opvolgen en het zal ook de grootste aandacht besteden aan het algemenere vraagstuk van de handvuurwapens en lichte wapens en van de onontplofte oorlogsresten, zoals clusterbommen.