België in de VN-Veiligheidsraad

 

Op 1 januari 2019 begon België aan zijn zesde mandaat als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad. In februari 2020 nam ons land het voorzitterschap van dit orgaan waar. België zetelt nog tot eind 2020 in de Veiligheidsraad.

Tijdens zijn vorige mandaten (1947-1948, 1955-1956, 1971-1972, 1991-1992 en 2007-2008) pleitte België steeds voor een sterk multilateralisme. Ons land profileerde zich daarbij telkens als bruggenbouwer en zette in op continuïteit, compromissen, een breed concept van veiligheid (inclusief humanitaire aspecten en mensenrechten), de naleving van het internationaal recht en Europese coördinatie. Ook nu vertolkt België in de Veiligheidsraad de multilaterale visie waarop ons buitenlandbeleid sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is gestoeld. Ons land streeft ernaar een substantiële bijdrage te leveren aan de debatten over alle belangrijke internationale vraagstukken die door de Veiligheidsraad worden behandeld, met eigen accenten die onze waarden en specifieke expertise weerspiegelen. Onder het motto ‘Consensus smeden, bouwen aan vrede’ zet België daarbij in op zijn traditionele rol van bemiddelaar.

Tijdens zijn 2019-2020-mandaat besteedt België bijzondere aandacht aan thema’s waarin het al heel lang investeert:

  • Preventie: ons land wil internationale conflicten voorkomen door bemiddeling te bevorderen. Ook de bedreiging van de klimaatverandering voor de internationale vrede en veiligheid en de non-proliferatie van massavernietigingswapens vormen daarbij een prioriteit.
  • Bescherming: ons land stelt zich tot doel de bescherming van kinderen in gewapende conflicten, de toegang tot humanitaire hulp en de strijd tegen straffeloosheid hoog op de internationale agenda te plaatsen. In de Veiligheidsraad is België voorzitter van de werkgroep Children and Armed Conflict.
  • Efficiëntie: ons land streeft naar een doeltreffender operationeel beheer van de missies van de Verenigde Naties. In dit kader ondersteunt België de hervormingsinitiatieven van de secretaris-generaal, zoals ‘Action for Peacekeeping’.

Ook probeert ons land ervoor te zorgen dat de EU-landen in de Veiligheidsraad vaker als blok optreden. Een andere prioriteit voor België is een grotere eensgezindheid tussen de zogenaamde ‘E10’ of ‘elected 10’, de tien verkozen niet-permanente leden van de Veiligheidsraad.

In een aantal dossiers speelt België een vooraanstaande rol. Zo is ons land momenteel co-penholder van het dossier rond de humanitaire situatie in Syrië en rond UNOWAS, het VN-bureau voor conflictpreventie in West-Afrika en de Sahel. België treedt eveneens op als facilitator voor Resolutie 2231, die een einde maakte aan het VN-sanctieregime tegen Iran in het kader van het nucleair akkoord (Joint Comprehensive Plan of Action). Tot slot is ons land voorzitter van het Somalia Sanctions Committee en doet het dienst als focal point voor het Internationaal Strafhof (ICC).

Het feit dat België in vergelijking met andere landen van gelijkaardige grootte vaak wordt verkozen om in de Veiligheidsraad te zetelen, is een bewijs van het vertrouwen dat de internationale gemeenschap in ons land stelt. In het kader van de Benelux-samenwerking stelde België in het verleden bovendien zijn expertise ter beschikking door diplomaten te detacheren wanneer Nederland of Luxemburg in de Veiligheidsraad zetelden. Omgekeerd kan ook België tijdens zijn mandaten rekenen op de steun van de Benelux-partners.

Meer informatie over de werking van de Veiligheidsraad vindt u hier: https://www.un.org/securitycouncil/.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.