Conventionele wapens

 

Naast de massavernietigingswapens vraagt ook de problematiek van de conventionele wapens om de aandacht van de internationale gemeenschap. De ongecontroleerde verspreiding van lichte wapens en het gebruik van wapens die geen onderscheid maken tussen burgers en militairen en die buitensporig veel slachtoffers maken, eisen een hoge tol van onze samenleving door de grote gevolgen op menselijk vlak en op vlak van veiligheid. Georganiseerde misdaad, terrorisme, burgerslachtoffers van anti-persoonsmijnen en clustermunitie of de problematiek van kindsoldaten zijn slechts enkele van de vele problemen die door dit fenomeen veroorzaakt worden.

Het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben of “Verdrag over bepaalde conventionele wapens” (CCW volgens Engels acroniem) werd aangenomen in 1980 en trad in werking in 1983.

Dit Verdrag is erop gericht om het gebruik van bepaalde soorten wapens te verbieden of te beperken wegens hun disproportioneel karakter en het feit dat deze wapens geen onderscheid kunnen maken tussen burgers en militairen. Het betreft een kader-Verdrag dat algemene principes vooropstelt. De protocollen die bij het Verdrag gevoegd zijn gaan specifiek in op verschillende wapentypes:

  • Protocol I betreffende niet-waarneembare deeltjes;
  • Protocol II betreffende het verbod of de beperking op mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen;
  • Protocol III betreffende het verbod of de beperking op brandwapens;
  • Protocol IV betreffende blindmakende laserwapens;
  • Protocol V betreffende explosieve oorlogsresten.

Dit Verdrag en zijn protocollen liggen aan de basis van andere initiatieven in het domein van conventionele wapens, zoals de Conventie over antipersoonsmijnen (cf. infra).

Het toenemende gebruik van artificiële intelligentie en van robotica in wapensystemen wordt behandeld in het kader van de “Verdrag over bepaalde conventionele wapens”n.