Conventionele wapens

 

Naast de massavernietigingswapens vraagt ook de problematiek van de conventionele wapens om de aandacht van de internationale gemeenschap. De ongecontroleerde verspreiding van lichte wapens en het gebruik van wapens die geen onderscheid maken tussen burgers en militairen, eisen een hoge tol van onze samenleving. Conventionele wapens maken veel slachtoffers. Georganiseerde misdaad, terrorisme, kindsoldaten en burgerslachtoffers tijdens of lang na een conflict: elk van deze problemen is nauw verbonden aan het gebruik van conventionele wapens.

In vele landen, in het bijzonder in Afrika en Centraal-Amerika, heeft conventioneel wapengeweld een ernstige impact op de individuele veiligheid van de mensen, dikwijls de meest kwetsbaren.

Daarom spant de Belgische diplomatie zich in om de thema´s menselijke veiligheid en ontwapening die levens redt hoog op de agenda van de grote internationale instellingen te houden. Zo speelde België een voortrekkersrol in de totstandkoming van het Ottawaverdrag over antipersoonsmijnen en het Osloverdrag over clustermunitie. België zet zich in voor de strijd tegen de illegale wapenhandel.

Hieronder worden de voornaamste verdragen vermeld die het gebruik van bepaalde categorieën van conventionele wapens verbieden of beperken. Voor meer achtergrond en informatie over het Belgische beleid kan u doorklikken op onderstaande links:

Op de volgende pagina’s kan u meer lezen over: