Antipersoonsmijnen - Verdrag van Ottawa

 

Het Verdrag inzake het Verbod op het Gebruik, de Opslag, de Productie en de Overdracht van Antipersoonsmijnen en inzake de Vernietiging ervan, ook het “Ottawa Verdrag” genoemd, werd ter ondertekening opengesteld op 3 en 4 december 1997 en trad in werking op 1 maart 1999. Het Verdrag telt momenteel 162 verdragspartijen, waaronder alle lidstaten van de EU. België tekende het Verdrag op 3 december 1997 en ratificeerde het op 4 september 1998.

Het Verdrag heeft tot doel “een einde te maken aan het menselijk leed en het verlies aan mensenlevens die door antipersoonsmijnen worden veroorzaakt”.

Om dit te bewerkstelligen identificeert het Verdrag 4 fundamentele doelstellingen:

  1. verbod op antipersoonsmijnen;
  2. vernietiging van voorraden van antipersoonsmijnen;
  3. ruimen van mijnenvelden;
  4. bijstand aan slachtoffers.

Ook in dit domein speelde ons land een voortrekkersrol. Op 9 maart 1995 werd België het eerste land ter wereld dat een nationale wetgeving met een verbod op antipersoonsmijnen goedkeurde.

Op internationaal vlak zette België zich ten volle in tijdens elke fase van het proces dat leidde tot aanname van het Verdrag.

We benadrukken hierbij ook de intense samenwerking tussen de FOD Buitenlandse Zaken en zijn diplomatieke netwerk enerzijds en het maatschappelijk middenveld via ngo’s anderzijds om een financieringsbeleid voor projecten te bepalen ter bevordering van de doelstellingen van het Verdrag van Ottawa. Deze samenwerking is er sinds het begin van de onderhandelingen en loopt tot op heden door. Aan de zijde van de slachtoffers en het maatschappelijk middenveld is ons land een onvermoeibare pleitbezorger van het Verdrag van Ottawa.

Het plan van Maputo dat tijdens de Toetsingsconferentie van het Verdrag in 2013 in Mozambique werd aangenomen is het actiekader voor de periode 2014-2019, met als doel tot een wereld zonder antipersoonsmijnen te komen tegen 2025. De universalisering van het Verdrag blijft een objectief dat België ten volle onderschrijft. Mijnenvelden moeten verder geruimd worden. Het is van groot belang dat landen doorgaan met het vernietigen van hun voorraden binnen de afgesproken termijnen. België ondersteunt ontmijningsprojecten en projecten inzake opleiding over de risico’s van mijnen. Daarnaast steunt België initiatieven ter verbetering van de technieken ter opsporing van mijnen. België hecht groot belang aan de specifieke maatregelen inzake bijstand aan slachtoffers.