Antipersoonsmijnen - Verdrag van Ottawa

 

Het Verdrag inzake het Verbod op het Gebruik, de Opslag, de Productie en de Overdracht van Antipersoonsmijnen en inzake de Vernietiging ervan, ook het “Ottawa Verdrag” genoemd, werd ter ondertekening opengesteld op 3 en 4 december 1997 en trad in werking op 1 maart 1999. Het Verdrag telt momenteel 162 verdragspartijen, waaronder alle lidstaten van de EU. België tekende het Verdrag op 3 december 1997 en ratificeerde het op 4 september 1998.

Het Verdrag heeft tot doel “een einde te maken aan het menselijk leed en het verlies aan mensenlevens die door antipersoonsmijnen worden veroorzaakt”.

Om dit te bewerkstelligen identificeert het Verdrag 4 fundamentele doelstellingen:

  1. verbod op antipersoonsmijnen;
  2. vernietiging van voorraden van antipersoonsmijnen;
  3. ruimen van mijnenvelden;
  4. bijstand aan slachtoffers.

Ook in dit domein speelde ons land een voortrekkersrol. Op 9 maart 1995 werd België het eerste land ter wereld dat een nationale wetgeving met een verbod op antipersoonsmijnen goedkeurde.

Op internationaal vlak zette België zich ten volle in tijdens elke fase van het proces dat leidde tot aanname van het Verdrag.

We benadrukken hierbij ook de intense samenwerking tussen de FOD Buitenlandse Zaken en zijn diplomatieke netwerk enerzijds en het maatschappelijk middenveld via ngo’s anderzijds om een financieringsbeleid voor projecten te bepalen ter bevordering van de doelstellingen van het Verdrag van Ottawa. Deze samenwerking is er sinds het begin van de onderhandelingen en loopt tot op heden door.

In 2020 formuleerde België zijn  aanpak van mijnbestrijding (PDF, 185.81 KB) die de principes en doelstellingen van zijn actie beschrijft. Aan de zijde van de slachtoffers en het maatschappelijk middenveld is ons land een onvermoeibare pleitbezorger van mijnbestrijding.

 

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.