Verdrag over bepaalde conventionele wapens (CCW)

 

Het Verdrag over bepaalde conventionele wapens (CCW) werd aangenomen in 1980 en trad in werking in 1983. Het Verdrag verbiedt of beperkt het gebruik van bepaalde conventionele wapens die buitensporig leed veroorzaken of die geen onderscheid maken tussen burgers en militairen.

Het is een kader-verdrag dat algemene principes vooropstelt. De protocollen bij het Verdrag gaan specifiek in op verschillende wapentypes:

  • Protocol I over niet-waarneembare deeltjes;
  • Protocol II over mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen;
  • Protocol III over brandwapens;
  • Protocol IV over blindmakende laserwapens;
  • Protocol V over explosieve oorlogsresten.

Ook het toenemende gebruik van artificiële intelligentie en van robotica in wapensystemen wordt behandeld in het kader van het Verdrag over bepaalde conventionele wapens.

Dit Verdrag en zijn protocollen liggen aan de basis van andere initiatieven in het domein van conventionele wapens, zoals het Verdrag over antipersoonsmijnen (waarover hier meer).