Belgische overheden die met de toepassing van beperkende maatregelen van de Europese Unie zijn belast

 
1. Uitzonderingen op de bevriezing van tegoeden, kennisgeving inzake financiering en financiële hulp, toestemmingen voor overdracht van kapitaal

Federale Overheidsdienst Financiën
Administratie van de Thesaurie
Kunstlaan 30
1040 Brussel

Tel: +32 2 574 72 79
Fax: +32 2 579 58 38
 
Website Administratie van de Thesaurie 
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

 
2. Meldingen van verdachte financiële verrichtingen

Cel voor financiële informatieverwerking (CFI)
Gulden Vlieslaan 55b1
1060 Brussel
Tel.: +32 2 533 72 11
Fax: +32 2 533 72 00
E-mail: info@ctif-cfi.be

 
3. Douane

Federale Overheidsdienst Financiën
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
North Galaxy - bus 37
Koning Albert II-laan 33,
1030 Brussel

Fax: +32 2 579 51 85
E-mail: info.douane@minfin.fed.be

Controles inzake fiscale maatregelen (inning douanerechten, btw,...) en niet-fiscale maatregelen. De niet-fiscale maatregelen vallen onder meer onder “safety & security”. Als bewaker van de buitengrenzen van de Europese Unie gaat de Administratie van de Douane na of is voldaan  aan internationale, Europese of nationale regelgeving met betrekking tot verbods- en beperkingsmaatregelen ten aanzien van goederen die worden ingevoerd, uitgevoerd of doorgevoerd. De douane heeft effectief een ‘stopfunctie’  om dergelijke controles in te stellen. Daartoe  werkt  ze nauw samen met de autoriteiten die voor deze specifieke maatregelen bevoegd zijn.

 
4. Overheden die bevoegd zijn voor vergunningen (uitvoer-, invoer- en doorvoervergunningen voor wapens en militaire en paramilitaire uitrusting en goederen voor tweeërlei gebruik) en exportloketten voor bepaalde  uitvoer naar Iran, Syrië en Rusland

 
Federaal

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Directie-generaal Economisch potentieel
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel: 02 277 65 12
Fax : 02 277 50 63

Website: https://economie.fgov.be/nl/themas/handelsbeleid/vergunningen/wapens
E-mail: Vincent.wuyts@economie.fgov.be

 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gewestelijke overheidsdienst Brussel
Cel Vergunningen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

Tel.: +32 2 800 37 58

Website: http://international.brussels/wie-zijn-we/permits-unit/?lang=nl
E-mail: international@sprb.brussels

 
Waals Gewest

Service Public Wallon DGO6
Direction des Licences d’Armes
Chaussée de Louvain 14
5000 Namur

Website: Direction des Licences d’Armes
E-mail: michel.moreels@spw.wallonie.be

 
Vlaanderen

Vlaamse Overheid
Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 bus 80
1000 Brussel

Tel.: +32 2 553 48 80

Website: https://www.fdfa.be/nl/csg
E-Mail: csg@buza.vlaanderen

 
5. Goederen, technische hulp, energiesector, nucleaire import en export

Federale overheidsdienst belast met in- en uitvoervergunningen voor goederen en technische diensten (andere dan voor wapens, militaire en paramilitaire uitrusting en goederen voor tweeërlei gebruik, met uitzondering van de invoer en uitvoer door het Belgische leger en de Federale Politie) en met financiële bijstand en tussenhandeldiensten:

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie
Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel.: +32 2 277 67 13 / 0800 120 33
Fax: +32 2 277 50 63 / 0800 120 57

E-mail: info.eco@economie.fgov.be

 
Voor wat de energiesector betreft:

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
Directie-generaal Energie
Dienst Bevoorradingszekerheid
Koning Albert II laan 16
1000 Brussel

Tel.: +32 2 277 85 43 of +32 2 277 98 24
Fax: +32 2 277 52 03

E-mail: Frank.Degreve@economie.fgov.be
E-mail: Christophe.Gilliquet@economie.fgov.be

 
Voor nucleaire export en import:

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
Directie-generaal  Energie
Dienst Nucleaire toepassingen
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: +32 2 277 92 76 of +32 2 277 84 64
Fax: +32 2 277 52 06