Belgische overheden belast met de toepassing van beperkende maatregelen van de Europese Unie

1. Toestemming voor afwijkingen op de bevriezing van tegoeden, financiering en financiële hulpen notificatie of toestemmingen van geldovermakingen

Federale Overheidsdienst Financiën
Administratie van de Thesaurie
Kunstlaan 30
1040 Brussel
Fax: +32 2 579 58 38
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
Website Administratie van de Thesaurie

 
2. Meldingen van verdachte financiële verrichtingen

Cel voor financiële informatieverwerking (CFI)
Gulden Vlieslaan 55b1
1060 Brussel
Tel.: +32 2 533 72 11
Fax: +32 2 533 72 00
E-mail: info@ctif-cfi.be

 
3. Douane

Federale Overheidsdienst Financiën
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
North Galaxy - bus 37
Koning Albert II-laan 33,
1030 Brussel
Fax: +32 2 579 51 85
E-mail: info.douane@minfin.fed.be

Controles inzake fiscale maatregelen (inning douanerechten, BTW,..) en niet-fiscale maatregelen. De niet-fiscale maatregelen kaderen onder meer in “safety & security”. Als poortwachter aan de buitengrenzen van de Europese Unie kijkt de douane na of voldaan is aan internationale, Europese of nationale regelgeving met betrekking tot verbods- en beperkingsmaatregelen ten aanzien van goederen die in-, uit- of doorgevoerd worden. De douane oefent een feitelijke stopfunctie uit om dergelijke controles in te stellen en werkt hiervoor nauw samen met de autoriteiten bevoegd voor die specifieke maatregelen.

 
4. Regionale overheden bevoegd voor vergunningen (uitvoer-, invoer- en doorvoervergunningen voor wapens en militaire en paramilitaire uitrusting en goederen voor tweeërlei gebruik) en als front-office voor bepaalde andere uitvoer naar Iran, Syrië en Rusland.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Directie Brussels International
City Center
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
Tel.: +32 2 800 37 27
Fax: +32 2 800 38 24
E-mail: calu@gob.irisnet.be

Région wallonne

S.P.W.
Direction Générale Opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche
Direction des Licences d’Armes
Chaussée de Louvain 14
5000 Namur
Tél. : +32 81 64 97 51
Fax : +32 81 64 97 60
Website: Direction des Licences d’Armes  
E-mail: licences.dgo6@spw.wallonie.be

Vlaams Gewest

Departement internationaal Vlaanderen
Dienst Controle Strategische Goederen
Boudewijnlaan 30 bus 80
1000 Brussel
Tel.: +32 2 553 48 80
Fax: +32 2 553 60 37
Website: www.vlaanderen.be/csg
E-Mail: csg@iv.vlaanderen.be

 
5. Goederen, technische hulp, energiesector, nucleaire export en import

Federale overheid belast met in- en uitvoervergunningen voor goederen en technische diensten(andere dan voor wapens, militaire en paramilitaire uitrusting en goederen voor tweeërlei gebruik, m.u.v. de invoer en uitvoer door Belgische leger en Federale Politie), en met financiële bijstand en tussenhandeldiensten:

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie
Algemene Directie  Economische Analyses en Internationale Economie
Dienst vergunningen
Vooruitgangstraat 50
B-1210 Bruxelles/ Brussel
Tel.: +32 2 277 67 13
Fax: +32 2 277 50 63

Voor wat de energiesector betreft:

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie
Dienst Bevoorradingszekerheid
Koning Albert II laan 16
1000 Brussels
Tel.: +32 2 277 85 43
Tel.: +32 2 277 98 24
Fax: +32 2 277 52 03
E-mail : Frank.Degreve@economie.fgov.be
E-mail : Christophe.Gilliquet@economie.fgov.be

Voor nucleaire import en export:

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie
Dienst nucleaire toepassingen
Koning Albert II laan 16
1000 Brussel
Tel.: +32 2 277 92 76
Tel.: +32 2 277 84 64
Fax: +32 2 277 52 06