Sancties Europese Unie

 

De EU heeft, in het kader van haar Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB), de laatste jaren regelmatig sancties vastgesteld, hetzij uit eigen initatief, hetzij om gevolg te geven aan een bindende resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Voor meer informatie:

  • Site van de EU met algemene informatie over sancties.
  • Overzicht van de beperkende maatregelen die in EU-kader momenteel van kracht zijn