Sancties van de Europese Unie

 

De EU heeft, in het kader van haar Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB), de laatste jaren geregeld sancties opgelegd (ook wel ‘restrictieve maatregelen’ genoemd), hetzij uit eigen initiatief, hetzij om gevolg te geven aan een bindende resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

 
Voor meer informatie:

Algemene informatie over de sancties van de EU:

Overzicht van de sancties die momenteel van kracht zijn: