Sancties van de VN-Veiligheidsraad

 

De Veiligheidsraad stelt sanctieregimes in door het aannemen van een resolutie (op basis van Hoofdstuk VII van het VN-Charter). In zo'n resolutie wordt het type sancties (bijvoorbeeld embargo's, visaban, bevriezing van tegoeden) en de categorie van personen die in aanmerking komen bepaald.

Op basis van een Veiligheidsraadresolutie wordt ook een sanctiecomité van de Veiligheidsraad opgericht, waarin alle 15 leden zitting hebben. Dit sanctiecomité krijgt het mandaat om toe te zien op de uitvoering van de sancties, gedefinieerd in de resolutie.

Individuen en entiteiten die op een VN-sanctielijst zouden zijn opgenomen, en een verzoek tot verwijdering wensen te richten kunnen contact opnemen met het  focal point (PDF, 24.45 KB) bij het VN-secretariaat.

Voor meer informatie:

  • Site van de Veiligheidsraad die alle informatie in verband met de verschillende sanctieregimes bundelt