Terrorisme

 

Terrorisme is een wereldwijd fenomeen waarop de internationale gemeenschap in overleg moet reageren. Naast een holistische en geïntegreerde aanpak op binnenlands vlak, neemt België ook constructief deel aan Europese en internationale samenwerking rond de aanpak van radicalisering, gewelddadig extremisme en  terrorisme. De FOD Buitenlandse Zaken en het netwerk van Belgische diplomatieke en consulaire posten in het buitenland zijn hierbij nauw betrokken.

België veroordeelt alle vormen van terrorisme. De bestrijding van terrorisme kan enkel succesvol zijn als daarbij de rechten van de mens en het internationaal humanitair recht gerespecteerd worden.