Terrorisme

 

Terrorisme is een wereldwijd fenomeen waarop de internationale gemeenschap eensgezind moet reageren. Op binnenlands vlak kiest België voor een holistische en geïntegreerde aanpak en heeft daarnaast een constructief aandeel in de Europese en internationale samenwerking bij de bestrijding van terrorisme en gewelddadig extremisme dat tot terrorisme leidt. De FOD Buitenlandse Zaken en het netwerk van Belgische diplomatieke en consulaire posten in het buitenland zijn hierbij nauw betrokken.

België veroordeelt alle vormen van terrorisme. In het verlengde hiervan wil ons land in het kader van de internationale bestrijding van terrorisme oog hebben voor de naleving van de rechten van de mens en het internationaal humanitair recht.