Terrorisme

 

Terrorisme is een wereldwijd fenomeen waarop de internationale gemeenschap eensgezind moet reageren. Op binnenlands niveau kiest België voor een holistische en geïntegreerde aanpak en daarnaast heeft het ook een constructief aandeel in de Europese en internationale samenwerking bij de bestrijding van terrorisme en gewelddadig extremisme dat tot terrorisme leidt. De FOD Buitenlandse Zaken en het netwerk van Belgische diplomatieke en consulaire posten in het buitenland zijn hierbij nauw betrokken.

België veroordeelt alle vormen van terrorisme. In het verlengde hiervan wil het in het kader van de internationale bestrijding van terrorisme oog hebben voor de naleving van de rechten van de mens en het internationaal humanitair recht.

 

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.