Vredesoperaties

 

Bij de deelname aan vredeshandhavingsoperaties streeft België naar een kwalitatieve aanwezigheid. De getalsterkte van ons leger is niet van dien aard dat we overal belangrijke contingenten kunnen inzetten. Door het opnemen van commando-, waarnemings- en liaisontaken trachten we evenwel in de mate van het mogelijke te zorgen voor aanwezigheid in conflicthaarden in de wereld.

Het is zaak te vermelden dat de afgelopen jaren aanzienlijk meer civiele middelen worden ingezet (politie, civiele bescherming, rechters) in het kader van crisisbeheer en ook in verband met vraagstukken op het stuk van veiligheid.