In VN-verband

 

Logo UN Peacekeeping Operations

De vredeshandhavende missies (Peacekeeping Operations, PKO) zijn de meest gekende en zichtbare missies van de Verenigde Naties en ze spelen een belangrijke rol bij de vreedzame oplossing van conflicten over de hele wereld. Hierbij worden drie beginselen in acht genomen: instemming van de partijen, onpartijdigheid en geen gebruik van geweld (behalve in geval van wettige zelfverdediging of verdediging van het mandaat).

Sinds de eerste vredeshandhavende missies in 1948 werd het mandaat telkens verder verfijnd en meer afgestemd op de steeds complexere crises die de VN hebben moeten aanpakken: burgeroorlogen, jihadistisch terrorisme, gewapende groeperingen, enz. Geleidelijk aan werden het multidimensionale missies: een PKO is niet enkel samengesteld uit militair personeel (de bekende blauwhelmen), maar ook uit politiepersoneel en burgers om een respons te kunnen bieden op alle uitdagingen op het terrein.

Sinds 1948 neemt België geregeld deel aan vredeshandhavende missies. In het verleden  leverde ons land een bijdrage aan de PKO in Somalië, Rwanda, Libanon en ook Soedan. Momenteel zet België blauwhelmen in in Mali (MINUSMA), in de Democratische Republiek Congo (MONUSCO) en in het Midden-Oosten (ONUST). Meer gedetailleerde informatie over de Belgische bijdrage aan de vredeshandhavende missies is te vinden op de volgende site: https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors.

Tijdens zijn mandaat in de Veiligheidsraad (2019-2020) schenkt België bijzondere aandacht aan de volgende punten:

  • bescherming van burgers
  • mandaten die de lokale bevolking begrijpt en aanvaardt
  • het zoeken naar politieke oplossingen en geprivilegieerde coördinatie met de actoren die kunnen zorgen voor een regionaal draagvlak
  • leesbare en realistische mandaten die rekening houden met de operationele beperkingen, met name de bereidheid van landen om troepen en politiepersoneel ter beschikking te stellen
  • het vrijmaken van voldoende financiële en operationele middelen
  • een goede synergie tussen verschillende "pijlers" van een missie
  • de goede interactie tussen de PKO en de andere actoren op het terrein (regionale missies, internationale troepen zoals  EU-missies, andere spelers van de VN…)
  • de bijdrage die de PKO leveren aan onze ruimere diplomatieke doelstellingen: eerbiediging van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht, bescherming van kinderen in conflicten en overgang naar samenlevingen waar vrede heerst.

België ondersteunt eveneens de ‘Action for Peacekeeping’ (A4P) die Secretaris-generaal António Guterres in 2018 in het leven riep om de vredeshandhaving van de Verenigde Naties efficiënter te maken en af te stemmen op de nieuwe situaties op het terrein. 

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.