Agentschap voor Buitenlandse Handel

 

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel is sinds maart 2003 operationeel.

Het Agentschap is bevoegd voor:

  • het beslissen tot en het overgaan tot de organisatie van gezamenlijke handelsmissies op initiatief van één of meer gewesten of op vraag van de federale overheid;
  • het organiseren, ontwikkelen en verspreiden van informatie, studies en documentatie over de buitenlandse markten, en dit ten behoeve van de gewestelijke diensten belast met de buitenlandse handel;
  • de taken van gezamenlijk belang waartoe de Raad van Bestuur unaniem heeft beslist.

Website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel

Exposteursinfo

Trade4U