Agentschap voor Buitenlandse Handel

 

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel is sinds maart 2003 operationeel.

Het Agentschap is bevoegd voor:

  • het beslissen tot en het overgaan tot de organisatie van gezamenlijke handelsmissies op initiatief van één of meer gewesten of op vraag van de federale overheid;
  • het organiseren, ontwikkelen en verspreiden van informatie, studies en documentatie over de buitenlandse markten, en dit ten behoeve van de gewestelijke diensten belast met de buitenlandse handel;
  • de taken van gezamenlijk belang waartoe de Raad van Bestuur unaniem heeft beslist.

Website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel

Exposteursinfo

Trade4U

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.