Buitenlandse Handel

 

De bijzondere wet van 13 juli 2001 bepaalt dat de Gewesten bevoegd zijn voor het afzet- en uitvoerbeleid.

De regionalisering van het beleid inzake handelspromotie heeft de ondersteuning van de uitvoer dichter bij de individuele bedrijven gebracht. De gewestelijke agentschappen voor exportpromotie hebben sindsdien belangrijke successen geboekt.

De bilaterale betrekkingen van ons land vormen van oudsher de hoeksteen van het extern economisch beleid.

Gezien de continu wijzigende context, zowel nationaal als internationaal, komt het er voor de Belgische regering op aan de plaats van de bilaterale economische relaties zo strategisch mogelijk te bepalen.