Kamers van Koophandel

 

De Belgisch-Luxemburgse Kamers van Koophandel in het buitenland dragen bij tot de ontwikkeling en bevordering van de bilaterale handel tussen enerzijds België en Luxemburg, en anderzijds een derde land.

De Kamers zijn vrijelijk ontstaan uit het privé-initiatief. Hun ontstaan en voortbestaan hebben zij te danken aan landgenoten die de Belgische (en Luxemburgse) aanwezigheid in het buitenland willen verbeteren, vergemakkelijken en ontwikkelen.

De statuten van de Kamers van Koophandel in het buitenland verschillen naar gelang hun nationaliteit en volgens de wetgeving van het land waar ze gevestigd zijn. De Kamers hebben normaliter als organen een Algemene Vergadering (bestaande uit alle leden van de Kamer), een Raad van Bestuur, een uitvoerend bureau en een secretariaat.

Sinds 1 januari 1999 werden de meeste Belgisch-Luxemburgse Kamers van Koophandel in het buitenland geïntegreerd in de Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid van België (FKHNB).

Wat doen de Belgisch-Luxemburgse Kamers van Koophandel in het buitenland (B.K.K.B.)?

De acties die de B.K.K.B. verrichten en de diensten die zij verlenen zijn velerlei en kunnen bestaan uit (niet beperkend):

 • het verstrekken van economische en commerciële documentatie;
 • informatie over handelsreglementering;
 • statistische gegevens;
 • handelsinlichtingen;
 • marktopportuniteiten;
 • douanereglementeringen;
 • het verzamelen en doorgeven van zakenvoorstellen;
 • organiseren van studiedagen, seminaries en colloquia;
 • het organiseren van zendingen;
 • bijstand verlenen aan zendingen, ingericht door federale of regionale
 • Instanties, beroepsverenigingen, exportclubs, e.a.;
 • reglementen en recuperatiemogelijkheden inzake BTW;
 • inlichtingen verstrekken over het vestigingsrecht van de ondernemingen en het vennootschapsrecht;
 • medewerking, deelneming aan beurzen in het buitenland;
 • organisatie van wedstrijden voor toekenning van prijzen aan ondernemingen of personen die zich bijzonder hebben ingezet ter
  bevordering van de Belgische export;
 • publicatie van tijdschriften of speciale uitgaven…

Naast de Belgische Kamers van Koophandel in het buitenland zijn er tevens tal van Belgian Business Clubs in het buitenland opgericht. Business Clubs hebben een lossere structuur dan Kamers van Koophandel. Hun acties zijn beperkter van omvang en meer punctueel.

Adressen van de Kamers van Koophandel