Exportfinanciering (Finexpo)

 

Finexpo is een interministerieel raadgevend comité dat wordt beheerd door de Directie Financiële steun aan de export (B2), binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en door de Administratie Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden, binnen de Federale Overheidsdienst Financiën.

De naam Finexpo is de samentrekking van twee sleutelwoorden: financiering en export. De doelstelling van Finexpo is de export van Belgische kapitaalgoederen en aanverwante diensten te ondersteunen.

Finexpo wil het imago en de reputatie van de Belgische bedrijven in het buitenland promoten en de vrije handel verzoenen met de noodzaak de concurrentiekracht van de exporteurs te vrijwaren. Daarbij moet er ook worden bijgedragen aan de economische en sociale ontwikkeling van het begunstigde land.

Alle beslissingen van Finexpo worden genomen met inachtneming van het Arrangement van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) betreffende publieke exportsteun, alsook de OESO-richtlijnen inzake exportkredieten en corruptiebestrijding, en de aanbeveling van het Comité voor Ontwikkelingshulp (DAC) over het ontbinden van de hulp.

De tussenkomst van Finexpo spitst zich toe op de financieringsvoorwaarden voor kredieten die gepaard gaan met de levering van uitrustingsgoederen en aanverwante diensten in overeenstemming met de fundamentele waarden die centraal staan in de Belgische diplomatie. Daarom zal er bij de analyse van Finexpo-projecten steeds rekening gehouden worden met volgende thema’s:

Finexpo heeft twee soorten instrumenten: één commercieel instrument en verschillende concessionele instrumenten. De keuze van instrument wordt bepaald door de aard van het project, het land waarnaar men wil exporteren en de voorkeur van de betrokken exporteur/bank.

 

Meer informatie over Finexpo

Instrumenten

 
Naar welk land wilt u exporteren? 

 
Documenten

 
Contact

 
Nieuw

 

Finexpo