Instrumenten

 

Exporteurs kunnen gebonden hulp aanvragen onder de vorm van

  • een gemengd krediet (een combinatie van een gebonden lening van Staat tot Staat met een commercieel krediet),
  • een gift,
  • een intrestbonificatie met of zonder aanvullende gift of
  • een gift voor technische assistentie,
  • Innovatie-instrument voor kmo’s.

Deze hulpinstrumenten dragen bij tot een concessionele financiering van de beoogde exportoperaties. Met concessionaliteitsniveau wordt bedoeld, dat openbare kopers in ontwikkelingslanden niet het volledige bedrag van de lening aan marktvoorwaarden hoeven terug te betalen. Finexpo staat de koper langere terugbetalingstermijnen, lagere intrestvoeten en/of een gift toe.

Daarnaast steunt Finexpo de Minst Ontwikkelde Landen (MOL) en de landen met een zware schuldenlast (HIPCs) onder de vorm van ongebonden hulp. Enkel ongebonden leningen van Staat tot Staat komen hiervoor in aanmerking

Gebonden hulp van Finexpo houdt in dat Finexpo exportkredieten verstrekt of tegen “zachte voorwaarden” steunt, op voorwaarde dat het gaat om Belgische exporteurs. Bij ongebonden hulp hoeft het dus niet te gaan om Belgische exporteurs te gaan.

Exporteurs kunnen tot slot een intreststabilisatie op een commercieel krediet aanvragen. De intreststabilisatie garandeert een vaste rentevoet voor de volledige periode van de projectfinanciering (trekkingsperiode + terugbetalingsperiode). Dit instrument is geldig voor elk exportland op voorwaarde dat het risico van het desbetreffende land kan verzekerd worden via Credendo. 

 
Beschrijving

 
Procedure

 

Finexpo