Gemengd krediet lening van staat tot staat gecombineerd met een commercieel krediet

 

Gebonden Staatsleningen (LSS) worden door België toegekend aan ontwikkelingslanden voor de financiering van ontwikkelingsprojecten die worden uitgevoerd door Belgische bedrijven. Het gaat dan meestal om Belgische infrastructuurprojecten of de export van Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten. Voorbeelden van sectoren: watervoorziening, saneringswerken, gezondheidssector, etc.

De staatsleningen hebben een dubbel doel: enerzijds bijdragen tot de ontwikkeling in de begunstigde landen en anderzijds de ondersteuning van de Belgische economie door de bevordering van de Belgische verre export.

Teneinde zoveel mogelijk ondernemingen de gelegenheid te geven om een aanvraag in te dienen, worden de bedragen voor leningen van Staat tot Staat beperkt tot 10 miljoen euro.

Staatsleningen worden tegen zeer voordelige voorwaarden toegekend. De intrestvoet bedraagt 0%, het schenkingsdeel bedraagt 35%.

Voor een pure gebonden staatslening bedraagt de kredietperiode 37 jaar met inbegrip van een gratieperiode van 17 jaar.

Meestal worden gebonden staatsleningen gecombineerd met een commercieel krediet om het contractbedrag te maximaliseren.

De verdeling tussen staatslening en commercieel krediet bedraagt momenteel 87,5% voor de staatslening en 12,5% voor het commercieel krediet. De kredietperiode van de staatslening bedraagt 42 jaar met inbegrip van een gratieperiode van 22 jaar om een minimumschenkingsdeel van 35% te bereiken.

Na de betaling van het voorschot met de LSS worden de andere facturen pro rata het percentage betaald op de Staatslening en het commercieel krediet.

Omdat het begunstigde land de Staatslening uiteindelijk wel moet terugbetalen, moet Finexpo ook een prioriteitsbrief van het land in kwestie ontvangen. Deze brief moet bevestigen dat het project een prioriteit is voor het land in kwestie en moet komen regeringsniveaus van het ontwikkelingsland (president, eerste minister, minister van Financiën,...).

 
Toekenningscriteria voor een gebonden Staatslening

  • projet moet prioriteit zijn voor begunstigde land
  • commercieel niet leefbaar
  • ontwikkelingsrelevant
  • er moet concurrentie bestaan
  • voldoende Belgische belang

Het maximale bedrag van het project schommelt rond 10 miljoen euro.

 

Contact: finexpo@diplobel.fed.be

 
>> Procedure

 

Finexpo