Gift

 

De gift is een hulpinstrument waarbij volgens de regels van de OESO een schenkingsdeel van minimum 35% moet worden gerespecteerd. Het totale schenkingsdeel van 35% van het contractbedrag wordt betaald tijdens de uitvoeringsperiode van het project onder de vorm van een gift. De resterende 65% moet contant of via een financiering betaald worden.

 
Waarom?

  • Ondernemingen willen hun administratieve lasten zo veel mogelijk verminderen.
  • Eén van de doelstellingen van Finexpo bestaat erin de KMO’s die zich op de exportmarkt willen richten te steunen.

 
Toekenningscriteria voor de gift

  • Project mag niet commercieel leefbaar zijn (geen positieve investeringscashflow gedurende de eerste 10 jaar)
  • Ontwikkelingsrelevantie van het project
  • Het project moet een prioriteit zijn voor het begunstigde land
  • Er moet concurrentie bestaan die ook hulp krijgt
  • Voldoende Belgisch belang

Terwijl bij de andere hulpinstrumenten de tussenkomst van Finexpo verdeeld wordt over een groot aantal begrotingsjaren wordt de gift op zeer korte termijn betaald en dit weegt dus onmiddellijk op het budget van het jaar waarin de gift wordt betaald. Daarom wordt het gebruik van de gift beperkt tot kleine projecten waarvoor lange terugbetalingstermijnen niet gerechtvaardigd zijn. De gift is niet exclusief voor KMO’s, maar is wel bedoeld voor kleine contracten tot 8.571.529 miljoen euro, zodat een gift maximaal 8.571.529 miljoen euro x 0,35% = 3 miljoen euro kan bedragen.

 

Contact: finexpo@diplobel.fed.be

 
>> Procedure gift

 

Finexpo