Interestbonificatie met of zonder gift

 

Voor dit instrument wordt een schenkingsdeel van 38% gegeven. Dit schenkingsdeel wordt bekomen door de combinatie van een intrestvoet van 0% met een lange terugbetalingsperiode (tussen 10 en 15 jaar). De terugbetalingstermijn van het krediet hangt onder andere af van het gedifferentieerde discontopercentage (DDR, Differentiated Discount Rate) dat wordt bepaald door de OESO en elk jaar verandert.

Bij gebruik van de intrestbonificatie betaalt Finexpo de volledige intrestkosten van het krediet (contractbedrag + Credendopremie) dat wordt toegekend aan de klant en die laatste betaalt gewoon het kapitaal terug.

Concreet betaalt Finexpo het verschil tussen de referentierentevoet die gebruikt wordt door de betrokken bank en de 0% rentevoet die aan de klant op het krediet wordt toegekend. Finexpo betaalt deze intrestkosten tijdens de uitvoerings- en terugbetalingsperiode op basis van de documenten die haar elke zes maanden door de bank worden opgestuurd.

Een aanvullende gift kan toegevoegd worden om de terugbetalingstermijn korter te maken (bv.: als het schenkingsdeel van de klassieke intrestbonificatie verminderd wordt van bijvoorbeeld 38% naar 20% en het verschil van 18% onder de vorm van een gift betaald wordt, dan vermindert de terugbetalingstermijn aanzienlijk). Op deze manier wordt het bedrag van de Credendopremie ook verminderd.

De betaling van deze gift kan al naargelang de grootte van de gift verspreid worden over meerdere budgetjaren, zonder dat de trekkingsperiode wordt overschreden. De intrestbonificatie met gift vormen samen een 38% schenkingsdeel. De duur van de terugbetalingsperiode wordt voor elk dossier berekend door Finexpo.

De steun van Finexpo kan enkel gegeven worden voor projecten met een krediet uitgedrukt in euro. Het contractbedrag van de intrestbonificatie met of zonder gift mag niet meer dan 10 miljoen euro bedragen.

 
Toekenningscriteria voor een intrestbonificatie

  • Project mag niet commercieel leefbaar zijn (geen positieve investeringscashflow gedurende de eerste 10 jaar)
  • Ontwikkelingsrelevantie van het project
  • Het project moet een prioriteit zijn voor het begunstigde land
  • Er moet concurrentie bestaan die ook hulp krijgt
  • Voldoende Belgisch belang
  • Gedekt worden door Credendo

Het krediet moet uitgedrukt zijn in euro. Vanwege de beperkte budgettaire mogelijkheden mag het contractbedrag van de intrestbonificatie in principe niet meer bedragen dan 10 miljoen euro.

 

Contact: finexpo@diplobel.fed.be

 
>> Procedure intreststabilisatie

 

Finexpo