Intereststabilisatie

 

Als

  • U een KMO of een grote onderneming bent;
  • U uitrustings- of investeringsgoederen en aanverwante diensten exporteert;
  • Naar eender welk land;
  • Als uw klant niet contant wil betalen maar wil genieten van een betalingsuitstel onder de vorm van een krediet en als dit laatste minimaal 2 jaar bedraagt;
  • Als dit krediet wordt uitgedrukt in euro, USD of Yen.
  • Als dit krediet niet meer dan 100 miljoen euro bedraagt.

Dan kunt u uw klant voorstellen om te genieten van een vaste rentevoet gedurende de ganse kredietperiode door beroep te doen op een intreststabilisatie. Uw klant heeft dan de garantie dat hij het kredietbedrag gedurende de ganse kredietperiode aan dezelfde rentevoet kan terugbetalen. Dit kan een voordeel zijn ten opzichte van concurrenten die deze betalingsvoorwaarden niet kunnen aanbieden.

 
Commercial interest Reference Rate 

De vaste rentevoet die in het kader van een intreststabilisatie aan de koper wordt gegarandeerd is de Commercial Interest Reference Rate of CIRR. De CIRR wordt elke maand vastgelegd door de Organisatie voor Econmische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor de verschillende deviezen op basis van economische parameters en wordt meegedeeld aan de Lidstaten.

De tussenkomst van Finexpo in het kader van een stabilisatie gebeurt op basis van het verschil tussen de gegarandeerde, gestabiliseerde rentevoet (CIRR of Commercial Interest Reference Rate) en de rentevoet waaraan de banken zich herfinancieren op de korte termijnmarkt (Euribor of Libor) verhoogd met een bankmarge (op dit moment is die marge 0,75%).

 

Contact: finexpo@diplobel.fed.be

 
>> Procedure intreststabilisatie

 

Finexpo

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.