Technische Assistentie

 

Op 15 januari 2016 keurde de Belgische ministerraad een nieuw Finexpo-instrument goed: de gift voor technische assistentie. Technische assistentie is een instrument waarbij gebonden hulp is toegelaten, zelfs in landen waar men geacht wordt de hulp te ontbinden.

Technische assistentie in het kader van een investeringsproject in een ontwikkelingsland bestaat uit diensten die: 

  • bij ambtenaren, arbeiders en bedienden in het begunstigde land expertise opbouwen in het kader van de uitvoering van een investeringsproject,
  • de vorm aannemen van technische opleiding, adviesverlening en ondersteuning door personeel van het donorland.

 
Criteria ter beoordeling van de aanvragen voor een gift voor technische assistentie

De gemotiveerde en goed gedocumenteerde aanvraag voor een gift voor technische assistentie dient via een specifiek aanvraagformulier te gebeuren.

CRITERIA:

  • enkel Belgische bedrijven kunnen een beroep doen op deze ondersteuning,
  • de klant moet een overheidsinstelling zijn,
  • de maximale financiering bedraagt 1 miljoen Speciale Trekkingsrechten (STR) of 3% van het contractbedrag (het laagste van deze bedragen wordt als maximumdrempel gehanteerd).

Belgische bedrijven kunnen enkel een beroep doen op de gift voor technische bijstand voor diensten:

  • in het kader van investeringsprojecten van hetzelfde Belgische bedrijf die genieten van ongebonden financiering,
  • in het kader van investeringsprojecten van hetzelfde Belgische bedrijf die genieten van financiering op commerciële basis.

De gift voor technische assistentie kan dus niet gecombineerd worden met een intrestbonificatie of een gebonden lening van Staat tot Staat. Ze kan wel gecombineerd worden met een ongebonden Lening van Staat tot Staat of een intreststabilisatie.

Een voorbeeld: een Belgisch bedrijf dat op commerciële basis bussen wil exporteren naar een ontwikkelingsland, kan een gift voor technische assistentie aanvragen. Het Belgische bedrijf kan met deze gift lokale buschauffeurs opleiden zonder dat de kost voor de opleiding in het contract moet worden opgenomen. Het bedrijf kan daardoor zijn prijzen verlagen, waardoor het een voordeel heeft ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Hetzelfde kan gebeuren indien het bedrijf deelneemt aan een internationale aanbesteding in het kader van ongebonden hulp. Het bedrijf kan de opleiding uit de offerte laten, zijn prijzen verlagen en zo een concurrentievoordeel bekomen. 

 

 

 

>>  Procedure

 

Finexpo