Procedure Gemengd krediet lening van staat tot staat gecombineerd met een commercieel krediet

 

Voor de projecten waarvoor staatsleningen worden aangevraagd, dienen de betrokken Belgische bedrijven aan de hand van de gemeenschappelijke vragenlijst van Finexpo en Credendo een dossier samen te stellen. Deze vragenlijst maakt het mogelijk de projecten op hun economische en ontwikkelingsrelevantie te toetsen.

  • Indienen dossier bij Finexpo door bedrijf en bank.
  • Comité Finexpo geeft advies.
  • Indien positief -> dossier wordt door Finexpo voorgelegd aan Ministerraad (al dan niet na prijsstudie).
  • Indien goedgekeurd -> Finexpo maakt staatsleningsakkoord en volmachten op voor ondertekening.
  • Ondertekening commercieel contract door bedrijf en de autoriteiten van het begunstigde land en het Staatsleningsakkoord door de autoriteiten van het begunstigde land en de bevoegde Belgische Ambassadeur.
  • Opening P-rekening door Nationale Bank van België (voor betaling bedrijf); NBB vraagt begunstigde land om aantal administratieve documenten op te sturen (betalingsorder en specimen-handtekeningen).
  • Opsturen betalingsorder en handtekeningen door begunstigde land via Belgische Ambassade.
  • Uitvoering project, opsturen naar Finexpo van facturen door bedrijf en betaling facturen door NBB na goedkeuring Finexpo.

 

 

Finexpo