Procedure Gift

 

Voor de projecten waarvoor een gift wordt aangevraagd, dienen de betrokken Belgische bedrijven aan de hand van de gemeenschappelijke vragenlijst van Finexpo en Credendo een dossier samen te stellen. Deze vragenlijst maakt het mogelijk de projecten op hun economische en ontwikkelingsrelevantie te toetsen.

Het Comité Finexpo onderzoekt het dossier en geeft een advies aan de minister bevoegd voor Buitenlandse Handel. Deze neemt de beslissing om de gift al dan niet toe te kennen.

 
Belofte

De positieve beslissing van de Minister wordt omgezet in een belofte zijnde een document dat wordt opgestuurd naar de bank of exporteur en dat de Staatsinterventie garandeert voor een periode van één jaar en dat twee keer een jaar verlengd kan worden (dus in totaal 3 jaar).

 
Ministerieel Besluit

Als de transactie binnen deze periode wordt afgesloten dan wordt er een Ministerieel Besluit toegekend aan de exporteur om zo de toekenning van de gift te officialiseren. De gift wordt in 3 keer betaald tijdens de uitvoeringsperiode van het project.
 

 

Finexpo