Procedure Hernieuwbaar energie-instrument voor kmo’s

 

Voor de projecten waarvoor  deze steun wordt aangevraagd, dienen de betrokken Belgische bedrijven aan de hand van een vragenlijst  een dossier samen te stellen. Deze vragenlijst maakt het mogelijk de projecten op hun economische en ontwikkelingsrelevantie te toetsen.

Het Comité Finexpo onderzoekt het dossier en geeft een advies aan de minister of staatssecretaris bevoegd voor Buitenlandse Handel. Deze legt het dossier voor aan de Ministerraad die de beslissing  neemt om de steun al dan niet toe te kennen.

Het commercieel contract mag niet getekend zijn voor de behandeling van de aanvraag van dit instrument door de Ministerraad.


Belofte

De positieve beslissing van de ministerraad wordt omgezet in een belofte zijnde een document dat wordt opgestuurd naar de exporteur en dat de Staatsinterventie garandeert voor een periode van één jaar die verlengd kan worden.

 
Ministerieel Besluit

Als de transactie binnen deze periode wordt afgesloten dan wordt er een Ministerieel Besluit toegekend aan de exporteur om zo de toekenning van deze steun te officialiseren.
 

 
Finexpo