Procedure Ongebonden Lening van staat tot staat

 

Terwijl bij een gebonden Staatslening het de exporteur is die de aanvraag doet, is het bij de ongebonden Staatslening het land dat hulp wenst dat zelf de Staatslening moet aanvragen. Hiervoor is er een aanvraagformulier voor ongebonden hulp; dit is anders dan voor de gebonden Staatsleningen. Een Belgisch bedrijf dat een mogelijkheid ziet voor een project in een MOL kan dat land natuurlijk bijstaan met het invullen van het aanvraagformulier en de technische vereisten. Maar aangezien er een openbare aanbesteding wordt uitgevoerd is er nooit zekerheid dat het Belgisch bedrijf in kwestie ook de aanbesteding wint. Het verloop van de aanbesteding wordt opgevolgd door de Belgisch Technische Coöperatie (BTC).

  • Indienen dossier door land dat hulp wenst bij de Belgische Ambassade.
  • Comité Finexpo geeft advies.
  • Indien positief -> dossier wordt door Finexpo voorgelegd aan Ministerraad.
  • Indien goedgekeurd -> Finexpo maakt staatsleningsakkoord en volmachten op voor ondertekening.
  • Ondertekening Staatsleningsakkoord door het begunstigde land en de bevoegde Belgische Ambassadeur.
  • Openbare aanbesteding / begeleiding door BTC.
  • Keuze van een bedrijf dat het project zal uitvoeren door begunstigde land samen met BTC.
  • Opening P-rekening door Nationale Bank van België (voor betaling bedrijf); NBB vraagt begunstigde land om aantal administratieve documenten op te sturen (betalingsorder en specimen-handtekeningen).
  • Opsturen betalingsorder en handtekeningen door begunstigde land via Belgische Ambassade.
  • Uitvoering project, opsturen naar Finexpo van facturen door bedrijf en betaling facturen door NBB na goedkeuring Finexpo.

 Aanvraagformulier ongebonden staatslening (DOC, 81 KB)

 

Finexpo