Nieuw

 

Ondersteuning van hernieuwbare energieprojecten door Belgische kmo’s

Op 21 mei 2021 heeft de Ministerraad de goedkeuring gegeven voor de lancering van een nieuw financieringsinstrument ter ondersteuning van Belgische exportprojecten die vallen binnen het regelgevend kader van Finexpo.

De ondersteuning richt zich op Belgische kmo's die een hernieuwbare energieproject willen uitvoeren.

De projecten zelf dienen zich te situeren in een lage- of middeninkomensland, dienen een bijdrage te leveren tot de ontwikkeling van deze landen en de steun mag slechts tweemaal aangevraagd door eenzelfde bedrijf, maar niet voor hetzelfde land.

Er zal voor dit instrument een gift gegeven worden tussen 80,01% en 100% van de contractwaarde met een maximum van 700.000 euro voor projecten waar het Belgisch belang 50% bedraagt (maximumcontractbedrag van 874.000 euro) en 500.000 euro voor projecten met een Belgisch belang van 30% (maximumcontractbedrag van 624.000 euro).

Van belang is ook dat het project dient te passen binnen de strategische exportvisie op lange termijn van het bedrijf en er dus omwille van dit gesteunde project een multiplicatoreffect kan optreden.

Via deze link vindt u meer informatie over dit instrument.