Nieuw

 
Wijziging Categorie Tunesië

Tunesië is van categorie gewijzigd inzake mogelijkheid tot ontvangen van gebonden hulp. Het land is in de wereldbankclassificatie immers verschoven van een Upper Middle Income Country (UMIC) naar een Lower Middle Income Country (LMIC) waardoor het volgens het OESO-arrangement kan genieten van gebonden hulp met een concessionaliteitsniveau van minimaal 35%. Dit betekent dat Belgische bedrijven die naar Tunesië wensen te exporteren mogelijk in aanmerking kunnen komen voor volgende Finexpo-instrumenten:

  • Intereststabilisatie
  • Interestbonificatie met of zonder gift
  • Gift
  • Technische assistentie
  • Gemengd krediet: Lening van staat tot staat gecombineerd met een commercieel krediet
  • KMO-instrument

 
KMO-instrument

De Ministerraad heeft op 9 juni 2017 een nieuw Finexpo-instrument goedgekeurd. Dit instrument heeft als doel Belgische KMO’s te ondersteunen die een innovatief product voor de eerste maal exporteren waarvan de scope valt binnen het regelgevend kader van Finexpo.

Meer info