Handel en volksgezondheid

 

De taken van de directie Economische Belangen omvatten eveneens :

  • de inspanningen coördineren in België en in het buitenland om veterinaire en fytosanitaire problemen op te lossen die zich in het buitenland voordoen (voornamelijk buiten de EU).  In België coördineert de directie Economische Belangen de inspanningen ter zake tussen de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Volksgezondheid, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). In het buitenland gebeurt de tussenkomst van de diplomatieke posten in het kader van de economische diplomatie;
  • toezien op de antwoorden die moeten worden verstrekt aan de buitenlandse gezondheidsautoriteiten en ijveren voor de opheffing van de belemmeringen/embargo’s die tegen onze bedrijven worden ingesteld op het gebied van de sanitaire en fytosanitaire maatregelen  in het algemeen. Zulks gebeurt in samenwerking met de regionale diensten voor de bevordering van de buitenlandse handel. Dit geval deed zich onder meer voor bij het uitbreken van de vogelgriep H5N1, de varkenspest CSF en de dolle-koeienziekte BSE alsmede in het geval van de catarrale koorts (blauwtong).
  • antwoorden verstrekken naar aanleiding van problemen op het gebied van volksgezondheid die verband houden met de kwaliteit van het voedsel (kopergehalte,  antioxidanten, contaminanten).

Website : www.favv-afsca.fgov.be