Internationaal transport


De Directie Internationaal Transportbeleid van de FOD Buitenlandse Zaken (B4) behandelt de bilaterale en internationale dossiers met betrekking tot vervoer en verkeer, in samenwerking met de bevoegde diensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer en van Defensie, evenals met de private sector, de bonden van ondernemers, de Europese instanties, onze buitenlandse gesprekspartners en uiteraard onze diplomatieke posten. Ze draagt op die manier bij tot de positionering van ons land als prominent logistiek knooppunt en tot de ontwikkeling van onze havens, luchthavens en transportbedrijven.

 
Luchtvaart

België heeft een 100-tal luchtvaartakkoorden afgesloten, die door middel van bilaterale consultaties bijgewerkt worden, op vraag van België of van de buitenlandse partners:

 • Voorbereiding van de onderhandelingen en opvolging van de akkoorden (ondertekening, parlementaire instemmingsprocedure) 
 • Aanspreekpunt voor luchtvaartmaatschappijen (verschaffen van info over de politieke toestand in bepaalde landen, sancties, embargo’s, enz.), aanvullend op het Belgisch diplomatiek netwerk in het buitenland
 • Correspondentie met de Belgische vertegenwoordiging bij ICAO
 • Deelname aan vergaderingen van de Nationale Veiligheidsraad dat de veiligheidsdiensten samenbrengt, met betrekking tot veiligheidskwesties inzake burgerluchtvaart 
 • Verlenen van diplomatieke toelatingen voor overvluchten en landingen van buitenlandse civiele Staatsvluchten
 • Schakel tussen de Belgische luchtcomponent en onze diplomatieke posten, voor de aanvragen van overvluchten en landingen van Belgische militaire toestellen in het buitenland en van buitenlandse militaire toestellen in België

 
Zeevaart

De Belgisch-Luxemburgse Economische Unie heeft een 40-tal zeevaartakkoorden afgesloten. 

 • Voorbereiding van de onderhandelingen en opvolging van de akkoorden (ondertekening, parlementaire instemmingsprocedure) 
 • Deelname aan de Gemengde Commissies opgericht in het raam van die akkoorden
 • Aanspreekpunt voor een aantal specifieke problemen (embargo's, sancties, conflicten) 
 • Follow-up van multilaterale akkoorden afgesloten in het kader van de International Maritime Organization 
 • Deelname aan de vergaderingen van het Federaal Comité voor de beveiliging van de havenfaciliteiten
 • Schakel tussen de Belgisch-Nederlandse  Marinecomponent en onze diplomatieke posten, voor de verzoeken tot doorvaart door de Belgische territoriale wateren van buitenlandse militaire schepen en de aanvragen van doorvaart van Belgische militaire schepen in de territoriale wateren van derde landen.

 
Wegvervoer

 • Voorbereiding van de onderhandelingen – in België of in het buitenland – en opvolging van de akkoorden (een dertigtal): ondertekening, parlementaire instemmingsprocedure
 • Deelname aan de Gemengde Commissies opgericht in het raam van die akkoorden

 
Spoorvervoer

 • Lid van het Intergouvernementeel Comité opgericht door het Cross-Channel/ Transmanche Verdrag
 • Follow-up van multilaterale spoorwegakkoorden (parlementaire instemmingsprocedure) aangenomen door de OTIF – Intergouvernementele Organisatie voor het Internationaal Spoorwegvervoer

 
Rijbewijzen - inschrijvingsbewijzen

 • Deelname aan de onderhandelingen van akkoorden inzake wederzijdse erkenning en/ of omruiling van rijbewijzen 
 • Doorsturen van jaarlijks 3000 à 4000 rijbewijzen naar de betrokken gemeenten van Belgen die zich in het buitenland domiciliëren en hun rijbewijs omruilen tegen een buitenlands rijbewijs. Hetzelfde gebeurt voor inschrijvingsbewijzen, doorgestuurd naar de DIV, van wagens die in het buitenland worden ingeschreven 
 • Omvangrijke correspondentie inzake allerlei praktische vragen m.b.t. de omruiling of de erkenning van  rijbewijzen en inschrijvingsbewijzen

 
Diplomatieke toelatingen

 • verzekeren van de procedure betreffende toelatingen voor overvlucht en landing van Belgische luchtmachttoestellen naar het buitenland en van overvlucht en landing van buitenlandse militaire vliegtuigen over en op Belgisch grondgebied
 • verzekeren van de diplomatieke toelatingen voor Belgische en vreemde militaire schepen

 
De volgende documenten zijn hieronder beschikbaar: