Internationaal transport

 
B3.4 behandelt, samen met de betrokken Directies-generaal van de FOD Mobiliteit en Vervoer, de dossiers die verband houden met internationale transport- en verkeersproblemen.

 
Luchtvaart

België heeft een 100-tal luchtvaartakkoorden die in de vorm van bilaterale consultaties bijgewerkt worden op vraag van België of van het buitenland.

 • voorbereiding van de onderhandelingen en verzekeren van de follow-up (ondertekening, parlementaire instemmingsprocedure)
 • contactpunt voor luchtvaartmaatschappijen (info verschaffen inzake politieke toestand in bepaalde landen, sancties, embargo, enz)
 • een van de correspondenten van de PV van België bij de ICAO
 • deelname aan de algemene en de ad hoc-vergaderingen van het "Nationaal Veiligheidscomité" dat de veiligheidsdiensten groepeert met het oog op de coördinatie van veiligheidskwesties met betrekking tot de burgerluchtvaart
 • volgen van de procedure van toelating van overvluchten van burgertoestellen

 
Maritiem

De BLEU heeft een 40-tal zeevaartakkoorden gesloten.

 • voorbereiding van de onderhandelingen en follow-up van de akkoorden (ondertekening, parlementaire instemmingsprocedure)
 • deelname aan de Gemengde Commissies opgericht in het kader van die akkoorden
 • aanspreekpunt voor een groot aantal punctuele problemen (embargo's, sancties, conflicten)
 • follow-up van multilaterale akkoorden aangenomen in het kader van de IMO (Internationale Maritieme Organisatie)
 • deelname aan de vergaderingen van het Federaal Comité voor de beveiliging van de havenfaciliteiten

 
Wegvervoer

 • deelname aan de onderhandelingen voor het afsluiten van bilaterale wegvervoerakkoorden (een 30-tal) en follow-up (ondertekening, parlementaire instemmingsprocedure)
 • deelname aan de bijeenkomsten van de Gemengde commissies die in het kader van deze akkoorden opereren

 
Spoorweg

 • lid van het Intergouvernementeel Comité opgericht door het Transmanche Verdrag
 • follow-up van multilaterale spoorwegakkoorden (parlementaire instemmingsprocedure) aangenomen door de OTIF (Intergouvernementele Organisatie voor het Internationaal Spoorwegvervoer)

 
Rijbewijzen - inschrijvingsbewijzen

 • deelname aan de onderhandelingen van akkoorden inzake wederzijdse erkenning van rijbewijzen
 • doorsturen van jaarlijks ongeveer 4000 rijbewijzen naar de betrokken gemeenten van Belgen die zich in het buitenland domiciliëren en hun rijbewijs omruilen tegen een buitenlands rijbewijs. Hetzelfde gebeurt voor inschrijvingsbewijzen, doorgestuurd naar de DIV, van wagens die in het buitenland worden ingeschreven
 • omvangrijke correspondentie inzake allerlei praktische problemen over rijbewijzen en inschrijvingsbewijzen

 
Diplomatieke toelatingen

 • verzekeren van de procedure betreffende toelatingen voor overvlucht en landing van Belgische luchtmachttoestellen naar het buitenland en van overvlucht en landing van buitenlandse militaire vliegtuigen over en op Belgisch grondgebied
 • verzekeren van de diplomatieke toelatingen voor Belgische en vreemde militaire schepen

 
De volgende documenten zijn hieronder beschikbaar: